برترین های کسب و کارعلمی و پزشکی

نقشه اتصالات تصفیه آب خانگی

آموزش نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی

خدمات دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت به آبی  شامل مراحل مختلف فیلتراسیون و مدار برقی می باشد.  انواع نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی  5مرحله ای، 6مرحله ای و 7 مرحله ای مشابه می باشند. انواع مدل های تصفیه آب خانگی دارای یک نقشه پایه برای  مدار لوله کشی، نقشه برق تصفیه آب خانگی، نقشه نصب تصفیه آب خانگی، نقشه اتصالات تصفیه آب خانگی و مدار سیم کشی برق دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد بطور کلی دستگاهها در دو مدل مجهز به شیر برقی و مجهز به چهارراهی می باشد تفاوت ایجاد شده در نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی و  مدار لوله کشی واتصالات بخاطر این دو مدل می باشد.

 برای خرید دستگاه تصفیه آب خانگی کلیک کنید.

چهارراهی تصفیه آب خانگی

قطعه ای مکانیکی که در مسیر آب ورودی ممبران و خروجی ممبران قرار می گیرد دیافراگم موجود در چهارراهی در هنگام پرشدن مخزن و اتوماتیک کردن دستگاه بالا آمده و باعث قطع جریان آب می شود.

 شیر برقی تصفیه آب

شیر برقی یک قطعه ای برای قطع و وصل کردن آب  بر روی دستگاه تصفیه آب خانگی نصب میگردد شیربرقی دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد هنگامی دستگاه تصفیه آب شروع بکار می کند شیر برقی باز و آب عبور می کند . در هنگام پر شدن مخزن و اتوماتیک کردن دستگاه شیر برقی بسته و جریان آب قطع خواهد شد.

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی با شیر برقی

دستگاه های تصفیه آب مجهز به شیر برقی کلا دارای دو مدل می باشد

مدل اول نصب : شیر برقی بعد از فیلتر مرحله اول

در این مدل شیر برقی در خروجی فیلتر الیافی (فیلتر اول) نصب میگردد خروجی شیر برقی نیز به پمپ دستگاه تصفیه آب وصل می باشد این حالت برای محل های که فشار آب شهری متوسط یا کم دارند مناسب می باشد چرا که بعد از مرحله اول آب توسط پمپ تصفیه آب پمپاژ می شود.

مدل دوم نصب : شیر برقی بعد از فیلتر مرحله سوم

در این مدل دستگاه ها  شیر برقی بعد از فیلترهای مراحل اول تا سوم نصب میگردد خروجی شیر برقی نیز به ورودی پمپ وصل می شود. ممکن است در بعضی دستگاه های با اینکه شیر برقی بعد از فیلتر مرحله اول نصب گردیده است پمپ تصفیه آب در خروجی مرحله سوم و قبل از فیلتر قرار می گیرد.

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی با چهارراهی

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی یا نقشه آب شیرین کن مجهز به چهارراهی به این صورت می باشد که آب بعد از عبور از فیلترهای سه مرحله اول توسط پمپ به ممبران دستگاه ، پمپاژ می شود چهارراهی در بین پمپ و هوزینگ ممبران قرار میگیرد  شیلنگ خروجی از  مسیر آب تصفیه شده  هوزینگ ممبران وارد چهارراهی می شود خروجی چهارراهی نیز به ورودی فیلتر مرحله 5 و مخزن هدایت می شود هنگامی که مخزن پر می شود دیافراگم چهارراهی عمل کرده و باعث قطع جریان آب(اتوماتیک کردن دستگاه) می شود.

در عکس زیر مشاهده می شود چهارراهی در مابین مسیر ورودی هوزینگ ممبران و مسیر خروجی هوزینگ ممبران نصب شده است در واقع مانند یک کلید قطع و وصل عمل می کند حتما از نصب درست چهار راهی اطمینان حاصل کنید چرا که در صورت نصب اشتباه چهارراهی تصفیه آب ، عملکرد دستگاه آب تصفیه کن درست نخواهد بود و ممکن است باعث آسیب رسیدن به سایر قطعات و فیلترها شود.

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی پنچ مرحله ای استاندارد

در نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای  آب تصفیه شده بعد فیلتر ممبران در مخزن دخیره می شود و هنگام مصرف ، آب از فیلتر پست کربن رد شده و از شیر برداشت قابل استفاده می باشد.

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای استاندارد

امروزه اکثرا دستگاه های تصفیه آب مجهز به شیر برقی و فیلتر مرحله ششم مینرال می باشند نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای نیز مشابه نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی پنج مرحله ای می باشد با این تفاوت که فیلتر مینرال بعد از فیلتر پست کربن اضافه می گردد.

 نقشه دستگاه 7 مرحله ای استاندارد

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی 7 مرحله ای مشابه نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای می باشد که یک اضافه شده است در دستگاه تصفیه آب خانگی 7مرحله ای فیلتر قلیایی به عنوان مرحله هفتم در نظر گرفته می شود فیلتر قلیایی در خروجی فیلتر مینرال نصب می گردد.

البته در بعضی از دستگاه های 7 مرحله ای که جدیدا در بازار رایج شده است استفاده از فیلتر های محافظ ممبران یا فیلتر الیافی inline  یک میکرون قبل فیلتر ممبران می باشد محل نصب فیلتر الیافی یک میکرون بعد فیلتر مرحله سود و قبل فیلتر ممبران می باشد.

نقشه برق دستگاه تصفیه آب خانگی

قطعات برقی استفاده شده در دستگاههای تصفیه آب خانگی آداپتور ، سویئچ یا سنسور فشار پایین low pressure ، شیر برقی ، پمپ تصفیه آب ، سویئچ یا سنسور فشار بالا high pressure می باشند.

 آداپتور تصفیه آب خانگی

ترانس یا برای تبدیل برق شهری به برق 24 ولت می باشد  چرا که تمامی قطعات برقی دستگاهها با برق 24 ولت کار می کنند.

تذکر :

با توجه نوسانات برق شهری توصیه می گردد حتما از محافظ برق استفاده کنید.

 سویئچ یا سنسور فشار پایین low pressure

این قطعه در ورودی یا خروجی فیلتر مرحله اول نصب می گردد وظیفه این سنسور فشار پایین جلوگیری از خشک کار کردن پمپ می باشد عملکرد این قطعه به این صورت می باشد که آب شهری ورودی دستگاه در صورت داشتن حداقل فشار (1 تا 2.5 بار) برق دستگاه را وصل می کند و دستگاه شروع بکار خواهد کرد اگر آب شهری قطع و یا فشار آب شهری کم باشد دستگاه تصفیه آب کار نخواهد کرد.

 شیر برقی تصفیه آب

شیر برقی یک قطعه ای برای قطع و وصل کردن آب  بر روی دستگاه تصفیه آب خانگی نصب میگردد شیربرقی دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد هنگامی دستگاه تصفیه آب شروع بکار می کند شیر برقی باز و آب عبور می کند . در هنگام پر شدن مخزن و اتوماتیک کردن دستگاه شیر برقی بسته و جریان آب قطع خواهد شد.

در صورت خرابی شیر برقی نیاز است نسبت تعویض شیر برقی اقدادم گردد با مطالعه، براحتی میتوان این قطعه را تعویض کرد.

 پمپ تصفیه آب خانگی

پمپ تصفیه آب جهت افزایش فشار آب تا حدودا 60 الی 125 psi برای عبور آب از فیلتر ممبران اسمز معکوس می باشد و از اصلیترین قطعات آب تصفیه کن است عملکرد پمپ تصفیه آب بصورت دیافراگمی می باشد و برای افزایش فشار یا هد آب بر روی دستگاه تعبیه می گردد.

محل نصب پمپ در دستگاه های تصفیه آب معمولا در حالت زیر می باشد :

1- نصب پمپ بعد از فیلتر مرحله اول

در این حالت آب خام بعد از عبور از فیلتر الیافی و شیر برقی توسط پمپ به فیلتر مرحله دوم پمپاژ می شود.

2- نصب پمپ بعد از فیلتر مرحله سوم

در این مدل دستگاه های تصفیه کننده آب خام بعد سه مرحله فیلتر اولیه و شیر برقی توسط پمپ به فیلتر ممبران  پمپاژ می گردد.

 فرق دو حالت بالا :

هر دو حالت از نظر فنی مشکلی ندارد فقط در جاهای فشار آب خام زیاد باشد حالت توصیه میگردد و در جاهای که فشار آب خام شهر کم و یا متوسط باشد حتما حالت اول نصب گردد.

سویئچ یا سنسور فشار بالا high pressure

سوئیچ یا high pressure در واقع برای اتوماتیک کردن دستگاه در هنگام پر شدن مخزن نصب می گردد و بعنوان یک کلید خودکار در مسیر خروجی آب تصفیه شده از هوزینگ ممبران قرار میگیرد.

نقشه اتصالات تصفیه آب خانگی

نقشه اتصالات آب شیرین کن خانگی بصورت زیر می باشد در واقع در دستگاه تصفیه آب خروجی هر فیلتر ورودی فیلتر مرحله بعد می باشد.

نقشه دستگاه تصفیه آب خانگی  انواع برند ها و مدل بصورت زیر می باشد.

 نقشه نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

بطور کلی زیرسینکی دارای چهار انشعاب می باشند

  1. انشعاب آب شهری به ورودی فیلتر مرحله اول
  2. انشعاب آب تصفیه شده به مخزن
  3. انشعاب خروجی آب پساب به فاضلاب
  4. انشعاب خروجی آب تصفیه شده از آخرین فیلتر به شیر برداشت

دستگاههای قدیمی معمولا بصورت 5 مرحله ای مجهز به چهارراهی بدون شیر برقی می باشند از مشکلات دستگاه های از چهارراهی استفاده شده  میتوان به دقت پایین ، میزان زیاد دور ریز  و خرابی زیاد اشاره کرد. توصیه برای مشتریان خرید دستگاه های بروز با تعداد حداقل 6 مرحله فیلتر و مجهز به شیر برقی می باشد همچنین میتوان دستگاه های قدیمی پنچ مرحله ای مجهز به چهارراهی را به دستگاه 6 یا 7 مرحله ای مجهز به شیر برقی تبدیل کرد.

منبع : civconws

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا