اقتصادی

بیشترین تعداد اعضاء متعلق به کدام تعاونی‌هاست؟

نتایج تحقیقات نشان می دهد که تا پایان سال گذشته تعداد تعاونی های فعال کشور بیش از 99 هزار تعاونی بوده و بیشترین تعداد تعاونی ها را تعاونی های سهام عدالت و بیشترین تعداد کارگر را تعاونی های مسکن تشکیل می دهند. .

به گزارش دانا نیوز، تعاونی سازمانی است ثبت شده متشکل از حداقل ۷ عضو حقیقی یا حقوقی غیردولتی برای رفع نیازهای مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق مشارکت و خودیاری.

تعاونی هایی که به بهره برداری رسیده اند و محصولات و خدماتی را با عملکرد مالی سالانه ارائه می دهند، تعاونی های فعال هستند، در حالی که تعاونی هایی که عملکرد مالی دارند اما عملیاتی نیستند، تعاونی عملیاتی نامیده می شوند.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بر اساس اصل 43 قانون اساسی، برای تسهیل شرایط و تسهیلات کار برای همه افراد به منظور اشتغال کامل، اما برای کسانی که ابزار کار ندارند، از طریق وام بدون بهره یا هر نوع همکاری، از طرق قانونی دیگر استفاده می شود: منجر به انباشت و انتقال ثروت در دست افراد و گروه های خاص می شود و نشان داده شده است که دولت را به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل نمی کند.

مرکز برنامه ریزی و اطلاع رسانی راهبردی وزارت کار ب تعداد کل تعاونی های فعال و کارآمد سال گذشته ذکر شد.

بر اساس این گزارش، تا پایان سال گذشته بیش از 99 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد 69 هزار و 291 تعاونی در حال فعالیت و 29 هزار و 804 تعاونی در حال اجراست.

همچنین در پایان سال 1398 تعداد انجمن های فعال 607 انجمن بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

کدام تعاونی ها بیشترین اعضا را دارند؟

بر اساس نتایج این گزارش بیشترین تعداد اعضای تعاونی این یک تعاونی سهام است. به این ترتیب 84 درصد از اعضای تعاونی های فعال در گرایش «سهام عادلانه»، 9 درصد در گرایش «تامین نیاز مصرف کنندگان» و 2.6 درصد در گرایش «خانه» قرار دارند.

کدام تعاونی ها بیشترین اعضا را دارند؟

میانگین عضویت تعاونی‌های فعال در سراسر کشور 825 نفر و 11255 تعاونی سهام‌محور است.

نمودار توزیع اشتغال نیز نشان می دهد که روند مسکن 26.2 درصد، روند خدمات 17 درصد و روند تقاضای مصرف کننده 15.8 درصد است. حداکثر تعداد کل کارکنان مشارکت تعیین می شوند.

به گزارش ESN، میانگین تعداد تعاونی ها در سراسر کشور 20 نفر است که با شاخص تعاونی های اعتبار محور 85 نفر، تعاونی های مصرف محور 53 نفر و تعاونی های تولید و توزیع و مسکن هر کدام 37 نفر است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا