علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون و سایر نهادهای درون این کمیسیون گفت: دو ماده از طرح شفافیت قوای سه گانه اصلاح شده و طرح شفافیت قوای سه گانه اصلاح شده است. بر اساس ماده 1-5 (طرح 1 موسوم به کمیسیون، جلسه ای با حضور روسای دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو ماده با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمد تقی نکدلی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت که این طرح همچنان در حال بررسی توسط نمایندگان است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

ناگدالی

ادامه مطلب

به گفته روح الله، عفت اصلاحات در مورد ارجاع دو طرف به طرح شفافیت شورا و کمیسیون امور داخلی اعمال می شود. کمیسیون تصمیم گرفته است با رعایت بندهای 1-4 ماده (1) تبصره ای را اضافه کند که شامل شورای امنیت کشور و شوراهای تامین دولتی و شهری نمی شود. همچنین مفاد مواد 1 تا 5 این ماده به منظور استثناء موضوعات محوله به نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و آژانس انرژی اتمی اصلاح شده است.

برخلاف این دیدگاه، نکادالی معتقد است که مسائل امنیتی این سازمان ها تنها منبع اطلاعاتی آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نکدعلی نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

A.A.تغییر و اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه ارائه شده از سوی مجلس آیا برخی نهادها و سازمان ها از این طرح مستثنی هستند یا خیر؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
تاکنون هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و با توجه به پیشنهادات عوامل مدام در حال تغییر است. اگرچه عناوین کلی همه نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما ایده های اصلی نمایندگان نمونه های منحصر به فردی را برای این نهادها ارائه می دهد. یعنی معمولاً پیشنهادها توسط نهاد یا فلان نهاد تأیید می شود، نه اینکه یک نهاد از این شفافیت مبرا باشد.

در برخی موارد اختلاف نظر در مورد اطلاعات نظامی مبهم بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از تأسیسات نظامی مخفی بماند. با توجه به گستردگی نظرات، تصمیم بر این شد که چکش و نظرات کمیسیون مورد توجه ماموران قرار گیرد که محل مخفی بودن همان چارچوب امنیتی و سودآوری آن چارچوب های امنیتی است.

آیا نیروهای دفاعی، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها عموما منحصر به فرد نیستند و در محدوده خاصی قرار دارند. گاهی نمایندگان پیشنهاد می کنند که شرایط خاص این سازمان ها محدود به مسائل امنیتی باشد و مسائل امنیتی و غیر محرمانه خاص نباشد. کمیسیون گاهی اوقات توصیه می کرد که این پیشنهادات به مجلس نمایندگان ارجاع شود.

با این تفاسیر طرح سه جانبه ارتقای شفافیت و فراگیر شدن در مجلس تصویب نشده است؟
بله هنوز هیچ برنامه ریزی یا اصلاحی صورت نگرفته و چیز جدیدی ایجاد نشده است.

اجرای این طرح شفاف سازی چه زمانی تصمیم گیری می شود و آیا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؟
به محض! این طرح شفافیت در حال بررسی و در دستور کار است. در این شرایط ظرف یکی دو روز پس از ارسال به کمیسیون، در پایان روز با گذراندن کار رسمی، طرح تصمیم گیری می شود.

آیا پیشرفت یا پیشنهادی غیر از برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، مصوبه دیگری وجود ندارد و در نهایت قرار بر این است که این کارگروه در ماه آینده اصلاحات و الحاقیه نمایندگان را جمع آوری و طرح نهایی را مجددا به کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا