علمی و پزشکی

تزریق واکسن کرونا در مجموعه تاریخی نیاوران

به گزارش شفافا ، روابط عمومی مجتمع تاریخی و فرهنگی نیوران اعلام کرد: مجتمع واکسیناسیون کوو 19 با همکاری مجتمع تاریخی و فرهنگی نیوران در ورودی شبکه بهداشت شرایتیت ایجاد شده است.

به دلیل تعطیلی موزه ها ، مجتمع نیوران تصمیم گرفت با تأسیس بخشی از مجموعه به مرکز بهداشت شفرکات برای ایجاد پایگاه واکسن Covi-1999 ، در نقش اجتماعی این موزه نقش داشته باشد. .

این کار به عنوان معاون مجتمع فرهنگی مجتمع نیوران برای جلوگیری از شیوع بیماری و تحقق مجتمع فرهنگی تاریخی نیوران به عنوان موزه انجام شد.

این بنیاد برای خدمات رسانی به شهروندان خود در ورودی پردیس نیاوران واقع شده است و واکسن های اول و دوم مطابق با الزامات و ترتیبات قبل از واکسیناسیون در کشور کنترل می شوند.

رضا دبیرینژاد ، مدیر و مدیر موزه فرشته ، نیز اندکی قبل از افتتاح سایت واکسیناسیون در موزه مقدس در صفحه اینستاگرام خود ارسال کرد: “در صورت بحران ، همه امکانات باید از آن استفاده کنند. توانایی آنها برای کنار آمدن با بحران ، مانند سایر نهادها ، گاهی اوقات برای بهبود فضای فرهنگی جامعه ، گاهی برای استفاده از مضامین و پتانسیل فرهنگی آنها و گاهی برای استفاده از پتانسیل های خود به عنوان پایه ای برای درمان پزشکی استفاده می شود. اکنون افراد اطراف این دو موزه با امید تازه به این موزه ها می آیند ، بنابراین نقش اجتماعی و محیط موزه متفاوت دیده می شود.

موزه ها از 6 آوریل 1400 کاملاً بسته شده اند و بیشتر شهرها دیگر قابل دسترسی به صلیب سرخ نیستند.

دکمه بازگشت به بالا