افزایش ۵۴ درصدی شاخص قیمت تولید خدمات

طبق اعلام مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۰۲.۲ که نسبت به سال قبل از آن ۵۴.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش دانا نیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های خدمات مشتمل بر ۱۳ بخش است که عبارتند از «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت ­های تصفیه»، «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل و انبارداری»، «فعالیت­ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های بیمه»، «فعالیت ­های املاک و مستغلات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»، «آموزش»، «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «سایر فعالیت­ های خدماتی». گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­ شود.

تغییرات شاخص بخش ­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۰.۸ که نسبت به سال قبل ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۷۵۳.۰ که نسبت به سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «حمل و نقل و انبارداری» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۶۵.۰ که نسبت به سال قبل ۴۵.۶ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۰۸۵.۷ که نسبت به سال قبل ۸۶.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه « اطلاعات و ارتباطات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۲.۸ که نسبت به سال قبل ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت‌های بیمه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۰۵.۶ که نسبت به سال قبل ۳۱.۳ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های املاک و مستغلات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۲۷.۱ که نسبت به سال قبل ۴۳.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های حرفه ­ای، علمی و فنی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۵۵۹.۰ که نسبت به سال قبل ۴۰.۳ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های اداری و خدمات پشتیبانی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۷۸.۳ که نسبت به سال قبل ۴۷.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «آموزش» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۶۹۲.۵ که نسبت به سال قبل ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۱۳.۸ که نسبت به سال قبل ۵۹.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «هنر، سرگرمی و تفریح» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۰۶۴.۳ که نسبت به سال قبل ۶۵.۲ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «سایر فعالیت­ های خدماتی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۲۴۷.۵ که نسبت به سال قبل ۶۲.۴ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا