حوادث

جنبایی گسل «کره‌بس» عامل رخداد زلزله‌ای در ۳۶ کیلومتری شیراز

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه زلزله امروز خانه زنیان در ۳۶ کیلومتری شهر شیراز بوده است، گفت: این منطقه در ۱۷ سال اخیر ۲۳۰۳ زلزله را تجربه کرده که ۱۰ زمینلرزه آن با بزرگای ۵ و بالاتر بوده است.

دکتر علی بیت‌اللهی در گفت‌وگو با دانا نیوز، با اشاره به زلزله بامداد امروز اطراف شهر شیراز در خانه زنیان استان فارس با بزرگای ۴.۹ گفت: طبق گزارش مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس، در عمق ۱۰ کیلومتری و به فاصله یک کیلومتری خانه زنیان، ۳۶ کیلومتری شهرصدرا و ۳۶ کیلومتری شیراز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: گسل مسبب زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس بر روی نقشه گسل‌های ایران برهمنهی شد و بر این اساس گسل احتمالی مسبب زلزله حدس زده شده است. برآورد شد که سگمنت شمالی گسل «کره‌بس» با راستای شمالی – جنوبی در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارد و احتمال جنبایی آن قطعه گسلی موجب رخداد زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس شده است.

بیت‌اللهی یادآور شد: پسلرزه‌های زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس از زمان وقوع زلزله تا زمان تدوین این خبر، تعداد ۲ پسلرزه در محدوده رومرکز زلزله رخ داده است که بزرگی بزرگترین آن ۳.۱ است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سابقه لرزه‌زایی این منطقه، خاطر نشان کرد: برای تعیین لرزه‌خیزی محدوده رومرکز زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس بر اساس داده‌های نوین لرزه‌خیزی ایران از اوایل سال ۱۳۸۵ و در شعاع یک درجه از رومرکز زلزله، زمینلرزه‌های ۱۷ سال اخیر جمع‌آوری شده است که معرف لرزه‌خیزی گستره رومرکز زلزله هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در این مدت تعداد ۲۳۰۳ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۴.۹ خانه زنیان استان فارس (مدت ۱۷ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۱۰ زمینلرزه با بزرگای ۵ و بالاتر و ۹۵ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزه‌ها کوچکتر از بزرگای ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند.

انتهای پیام

نشر مطالب حوادث

نویسنده حوادث با استعداد در تحلیل و پیش‌بینی رویدادها هستم. توانایی بررسی روند و رخدادهای آینده را دارم و بر اساس آن به خوانندگان پیشنهادهایی می‌دهم.
دکمه بازگشت به بالا