برترین های کسب و کارورزشی

رسمی شدن صفحه اینستاگرام مهدی تارتار توسط جوان خوزستانی:علی کاووسی

به گزارش خبرگزاری های داخلی صفحه اینستاگرام مهدی تارتار سرمربی و هدایت کننده باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی را رسمی شد و نشان آبی را دریافت کرد. مدیریت و مکاتبات جهت رسمی شدن صفحه این سرمربی سرشناس توسط علی کاووسی مدیر شبکه های اجتماعی در ایران صورت گرفت که به گفته خود در کمتر از 24 ساعت ظبق مکاتبات انجام شده مهدی تار تار به عنوان یکی از افراد سرشناس ایرانی نشان آبی را دریافت کرد.

 

همچنین وی افزود افراد سرشناس زیادی حق رسمی شدن در این شبکه ها را دارند اما برخی متخصصین کارشکنی میکنند و قطعا اگر فرد سرشناسی برای رسمی شدن صفحه خود اقدام بخواهد کند بدون نماینده به در های بسته

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا