برترین های کسب و کارعلمی و پزشکی

قالب بندی فونداسیون دکل مخابراتی

اجرای فونداسیون دکل

فونداسیون دکل دوربین و بطور کلی فونداسیون دکل بر اساس نیروی وارده از سازه در حالت های مختلف محاسبه می شود . با توجه به اینکه دکل‌ها در برابر وزش باد مستعد واژگونی هستند مقرون به صرفه‌ترین نوع فونداسیون‌ها فونداسیون‌های عمقی می‌باشد. دکل‌های خودایستا بدلیل بروز کشش در یکی از پایه‌ها به صورت پاشنه‌ای و در دکل‌های منوپل بدلیل بروز گشتاور زیاد در پای دکل به صورت شمعی طرح می‌شود. همچنین در زمین‌های سنگی به دلیل مشکلات حفاری فونداسیون‌ها به صورت سطحی و گسترده طرح می‌شود که به دلیل وزن بالای خود بتواند گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل کند.

 اجراي بتن مگر یا بتن نظافت:

بتن مگر قبل از بتن ريزي اصلي به ضخامت 10 – 15 سانتی متر و به دلایل :

1) براي جلوگيري از آلوده شدن و جذب آب بتن اصلي شالوده

2) براي ايجاد سطحي صاف و مسطح براي بتن ريزي شالوده (رگلاژ كف پي)

ریخته می شود. با توجه به پلان فونداسیون دکل و دتایل های آن تعداد میل گرد های طولی و تقویتی و همچنین شماره آن ها و میل گرد های خاموت و شماره و فواصل آن ها از هم در پلان فونداسیون دکل محاسبه و آورده شده است.

در این محاسبه که توسط آن به تعدادی که در نقشه داده شده میل گرد هایی طولی روی خرک یا زمین قرار گرفته و به طول لازم برش داده می شوند و توسط خاموت ها میل گرد های پایینی طولی و بالایی به هم وصل می گردند و همچنین آرماتور های مش بندی هم به طول های لازم برش داده شده و به صورت شبکه بندی روی هم قرار گرفته و توسط سیم آرماتور بندی بسته شده و در محل زیر ستون ها قرار می گیرند بعد از اینکه آرماتور بندی قسمتی از کلاف پایینی آماده شد آن را در محل قرار داده و قالب بندی را انجام می دهند

 انواع قالب بندی فونداسیون دکل :

قالب آجری :

که بهترین حالات قالب بندی است زیرا بعد از بتن ریزی دوباره می توان از آجر ها استفاده کرد و همچنین شکل پذیری بالای آن قابلیت عمده ای برای قالب آجری به حساب می آید بدین ترتیب که به عرض مورد نظر همچنین ارتفاع در نظر گرفته شده برای فونداسیون یک دیوار آجری معمولاً ۲۰cm اجرا می کنند و قسمتهای داخلی آن را با پلاستیک می پوشاند تا هم آب بتن توسط آجرها جذب شده و هم آجرها بعداً راحتر از بتن جذب شوند ولی برای کلافهای قائم و فوقانی از قالب آجری نمی توان استفاده کرد .

قالب تخته ای :

که بیشتر برای کلافهای قایم و فوقانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای کلافهای تحتانی هم  اگر مقرون به صرفه باشد و همچنین قالب تخته ای موجود باشد می توان استفاده کرد و تخته ها قبل از قالب بندی روغن کاری می شوند تا هم آب بتن توسط تخته ها جذب نشود و هم قالب ها راحت تر از بتن جدا شوند که همان کار پلاستیک در قالب آجری را انجام می دهد .

قالب فلزی :

از قالب فلزی هم می توان برای کلاف تحتانی استفاده کرد ولی برای پروژه های کوچک مقرون به صرفه نیست. این قالب ها هم قبل از بسته شدن روغن کاری می شوند ولی در اینجا جذب آب دیگر مد نظر نیست . حالتی هم است که خاک منطقه به عنوان قالب عمل می کند در این موارد پی را به عرض و عمق مورد نظر کند بعد دیواره های پی را با پلاستیک می پوشانند و زمین خود نقش قالب را ایفا می کند و نیازی به قالب نیست و عایق بندی به علت این است .که آب بتن جذب نشده و نسبت آب به سیمان بتن تغییر نکند .

در دکل های کوچک بتن ریز ی توسط دست و بدون ویبراتور و بتو نر انجام می گیرد و طرح اختلاط بتن در اینجا نقشی ندارد و کارگران به صورت تخمینی میزان شن و ماسه و سیمان و حتی عامل مؤثر بتن یعنی آب تعیین و بتن را تهیه و آماده می کنند و بتن ریزی به صورت تکه تکه انجام می گیرد.

پس از نقشه خوانی و علامت گذاری ها  بر طبق آکسی که در نقشه آورده شده ،  ریسمانی در یک آکس طولی و یک آکس عرض می بندند به طوری در محل قرار گیری بیس پلیتها دو ریسمان کاملاً بر هم عمود باشند که محل برخورد دو ریسمان وسط بیس پلیت خواهد بود و ریسمانها در اینجا نقش تراز را هم بازی می کنند. بعد از عملیات بتن ریزی بیس پلیتها مجدداً باز و دوباره ملات نرمه زیر آن می ریزند و توسط پیچها تراز می کنند . یعنی عملیات هواگیری انجام می دهند چون احتمال دارد هنگام بتن ریزی بتن کاملاً زیر پلیت را پر نکرده باشد .

انواع فونداسیون دکل :

1) فونداسیون منفرد یا تک

2) فونداسیون نواری

3) فونداسیون رادی

فونداسیون منفرد یا تک :

با توجه به کاربری ساختمان ، بارهای وارده و مکانیک خاک واینکه ساختمان در منطقه زلزله خیز قرار دارد یا نه عرض و ارتفاع و طول پی زیر هر ستون مشخص می شود که یک مکعب است و این پی ها توسط کلافهای افقی که معمولاً از مقطع کوچکتری برخوردارند به هم وصل می شوند تا پی ساختمان پیوسته عمل کند و بعد عملیات آرماتور بندی و مش بندی طبق آنچه در ساختمان بنایی توضیح داده شد انجام می پذیرد .

فونداسیون منفرد :

در اینجا چیزی به نام شناژ نداریم و عرض و ارتفاع مقطع چه زیر بتن و چه در قسمتهای دیگر یکسان است ولی در نوع یک طرفه، همانطور که از اسمش پیدا است در یک جهت پی منفرد ولی در جهت نواری است .

فونداسیون نواری :

فنداسیون نواری دو طرفه و نواری یک طرفه است که بر حسب موقعیت جغرافیایی منطقه و زلزله خیز بودن منطقه و بارهای وارده در روی فنداسیون از نوع یک طرفه یا دو طرفه استفاده می شود که نوع دو طرفه یا مشبک نسبت به نوع یک طرفه قوی تر است .

فونداسیون رادی:

در برخی موارد بر اساس بارهای وارده و اینکه منطقه زلزله خیز و یا خاک مقاومت کافی ندارد عرض پی های نواری دو طرفه یا مشبک به قدری بزرگ می شود که مجبور هستی کل کف ساختمان آرماتور بندی وبتون ریزی کنیم که به آن پی رادیه یا گسترده گفته می شود و در مناطق ما برای ساختمانهای بزرگ از این نوع پی استفاده می شود .

بتن ریزی فونداسیون دکل

در دکل های کوچک بتن ریزی توسط دست و بدون ویبراتور و بتونیر انجام می گیرد و طرح اختلاط بتن در اینجا نقشی ندارد و کارگران به صورت تخمینی میزان شن و ماسه و سیمان و حتی عامل مؤثر بتن یعنی آب تعیین و بتن را تهیه و آماده می کنند و بتن ریزی به صورت تکه تکه انجام می گیرد و در بعضی موارد بتن قسمتی از فونداسیون ریخته شده و بعد از چند روز فاصله قسمت های دیگر اجرا می شود که یک عیب بزرگ برای قسمت مهمی از یک دکل به شمار می رود در دکل های با اهمیت های بیشتر شاهد طرح اختلاط بتن تخمینی و بتونر هستیم .

بدین صورت که میزان شن و ماسه برای یک کیسه و محاسبه شده و آن را به وزنی که یک بیل معمولی می تواند از شن یا ماسه برداشته شود تقسیم می کنند و تعداد بیل هایی که از شن و ماسه باید در مخزن بتونر برای یک کیسه سیمان ریخته شود مشخص می شود.

میزان آب را هم به وزن یک سطل تقسیم کرده و تعداد سطل های آب برای یک کیسه سیمان ۵۰ کیلو گرمی به دست می آید. به طور مثال : ۳۵ بیل شن ، ۴۰ بیل ماسه ، ۱کیسه سیمان و دو سطل آب نمونه ای از طرح اختلات بتنی برای یک ساختمان با اهمیت که از لحاظ کار بری یک ساختمان مسکونی آپارتمانی بود می توان نام برد.

با توجه به آکس بندی که در پلان فونداسیون دکل صورت پذیرفته ودر آن که ارتفاع داده شده است در چندین نقطه از پی ساختمان میگرد هایی را می کارد و توسط شیلنگ تراز به ارتفاع داده شده در پلان فنداسیون که معمولاً آن را با (۰ ۰ .۰ ± ) نمایش می دهند. علامت ها ی را می زنند که ارتفاع( ۰ .۰ ± ) یا از زمین کناری بلند تر است در آن صورت ارتفاع مربوط به زمین با علامت منفی نوشته شده و یا پایین تر از زمین کناری است .که درآن صورت با علامت مثبت نوشته می شود .

پس از آن که علامت گذاری تمام شد بر طبق آکسی در نقشه آورده شده ریسمانی در یک آکس طولی و یک آکس عرض می بندند به طوری در محل قرار گیری بیس پلیتها دو ریسمان کاملاً بر هم عمود باشند که محل برخورد دو ریسمان وسط بیس پلیت خواهد بود و ریسمان ها در اینجا نقش تراز راهم بازی می کنند چون دو طرف ریسمان به یک تراز بسته شده است.

با کار تمام بیس پلیت های یک آکس کاملاً به موازات هم و در تر از یکدیگر قرار می گیرند. زیرا اگر بیس پلیت ها در یک تراز نباشند به همان ترتیب سقف ساختمان نیز تراز نخواهد بود و این یک ایراد بزرگ برای ساختمان به شمار می رود.

بعد از عملیات بتن ریزی بیس پلیتها مجدداً باز و دوباره ملات نرمه زیر آن می ریزند و توسط پیچها تراز می کنند یعنی عملیات هوا گیری انجام می دهند چون احتمال دارد هنگام بتن ریزی بتن کاملاً زیر پلیت را پر نکرده باشد.

منبع: دکل بان

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا