اقتصادی

میزان بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی/ کاهش ۷.۱ درصدی بدهی دولت

بر اساس آمارهای مالی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان تیرماه امسال، بانک مرکزی از بانک ها و دولت به ترتیب 176.2 هزار و 2000 تومان و 152 هزار میلیارد تومان بدهی دولت درخواست کرده است. برای بانک مرکزی نیز نسبت به تیرماه سال گذشته 7 درصد کاهش یک درصدی داشته است.

به گزارش دانا نیوز، بانک مرکزی نقدینگی خود را در پایان تیرماه سال جاری 5 میلیون و 250 هزار و 140 میلیارد تومان منتشر کرد که حاکی از افزایش 37.4 درصدی نقدینگی است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته 8.6 درصد افزایش داشته است.

نرخ افزایشی نقدینگی در پایان تیرماه امسال 8.040 بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته 8.9 درصد افزایش داشته است. در واقع این شاخص نسبت به پایان سال گذشته 0.5 درصد افزایش داشته است.

بدهی بانک و دولت به بانک مرکزی

در پایان تیرماه میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به 728 هزار و 960 میلیارد تومان رسید که در سال جاری 10.5 درصد رشد نشان می دهد. البته ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته 0.4 درصد کاهش داشته است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی با رشد 1.5 درصدی نسبت به سال گذشته به 204 هزار و 400 میلیارد تومان و با رشد 49.3 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به 176 هزار و 200 میلیارد تومان رسید. البته بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته 20.5 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که وام دولت به بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری معادل 152 هزار تومان است که نسبت به سال گذشته 7.1 درصد کاهش داشته است، علاوه بر این، بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال در مقایسه با سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال گذشته 14.6 درصد افزایش داشته است.

وضعیت دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری

بر اساس این گزارش، میزان منابع خارجی این بخش نسبت به پایان تیرماه سال گذشته با 22 درصد افزایش به یک هزار و 654.3 هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم اسکناس و مسکوک با 3.2 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 9400 میلیارد تومان رسید.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بانک مرکزی با 27.3 درصد افزایش نسبت به تیرماه سال گذشته به 555.1 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان تیرماه سال گذشته با 49.3 درصد افزایش به 176.2 هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی 50 هزار میلیاردی بانک های تجاری به بانک مرکزی

بانک های تجاری کشور در پایان تیرماه سال گذشته 238.4 هزار تومان دارایی خارجی داشتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.9 درصد افزایش نشان می داد. سپرده های بانک های تجاری نزد بانک مرکزی بالغ بر 133.1 هزار میلیارد تومان بوده که 36.6 درصد افزایش داشته است.

مجموع دارایی‌های بانک‌های تجاری در زمان ارزیابی 2020.1 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته 62.5 درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به 49.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایان. جولای امسال.

بانک های خصوصی چقدر به بانک مرکزی بدهی دارند؟

بر اساس این گزارش، در پایان تیرماه سال جاری میزان دارایی های خارجی بانک های ویژه بالغ بر 397.5 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 19.2 درصد افزایش داشته است.

در این مدت مجموع دارایی های بانک های ویژه 1584.4 هزار میلیارد تومان است که رشد 29.5 درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان بدهی بانک های ویژه به بانک مرکزی 514000 تومان است که نسبت به پایان تیرماه سال گذشته معادل 10.7 درصد افزایش داشته است.

کاهش 7.1 درصدی میزان بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی / بدهی دولت

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا