اقتصادی

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

به دنبال تقویت محدودیت ها و جشن های کرونا ، هیچ گونه تخفیف مالیاتی اضافی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا صورت نگرفت ، و حمایت ها محدود به فرار مالیاتی بود ، که این رنج و بدبختی مشاغل کرونا را کاهش نمی داد. .

به گفته وزارت بهداشت ، ستاد ملی مبارزه با فساد اداری از اوایل دسامبر دو هفته قانون منع رفت و آمد منعقد کرده است.

در همین حال ، دولت برای محافظت از افراد آسیب دیده از محدودیت ها و تعطیلات در کرونا ، به ویژه مشاغل و فعالان اقتصادی ، اقداماتی انجام داده است. دوباره تمدید زمان را برای جرایم معاف از مالیات در نظر بگیرید.

در گذشته ، حمایت مالیاتی دولت از مشاغل آسیب دیده از قرنیه بر مالیات دهندگان متمرکز بود و اقتصاددانان چنین محافظتی را موثر نمی دیدند ، اما دولت از سر گرفت. کارمندان حیدر حسینی گفتند: “مالیات بر فعالیت های اقتصادی که به دلیل کرونا بسته شده اند نباید 12 ماه از آنها چشم پوشی شود ، بلکه باید در طول دوره فعالیت اقتصادی به عنوان مالیات تلقی شود.”

وی همچنین معتقد است که در صورت شیوع وبا ، باید هر از چند گاهی مالیات پرداخت شود.

در همین حال ، رئیس اداره مالیات گفت که جزئیات بسته مالیاتی جدید برای حمایت از مشاغل آسیب دیده در کرونا ، مانند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده بار سوم و چهارم یک ماه و غیره. مالیات برای همه مودیان ، تمدید جریمه های پرداخت نشده ، بدهی ها و تعهدات مالیاتی تا پایان سال جاری ، بدون نیاز به صدور یا تمدید پروانه کسب و کار طبیعی تا پایان سال جاری ، برای دریافت گواهینامه های تصفیه مالیاتی ، جلوگیری از جمع آوری مالیات از افراد حقیقی تا اول فوریه 2017 و مهلت اظهارنامه مالیات عملکرد شخص حقوقی 6 فوریه 2010 است.

از طرف دیگر ، پس از رفع ممنوعیت و ایجاد فرصت هایی برای فعالیت ها ، حتی اگر درآمد کسب کنند. آنها متحمل هزینه ها و ضررهای وارده می شوند یا برای شروع فعالیت تولیدی و تأمین مواد اولیه ای که توانایی پرداخت آنها در این تعاریف را ندارد ، به آن درآمد نیاز دارند.

بر اساس قوانین مالیاتی ، تعیین پرداخت مالیات و میزان آن بر اساس میزان درآمد افراد و به تدریج انجام می شود ، به این معنی که هرچه درآمد افراد بیشتر باشد ، مالیات بیشتری را نیز پرداخت می کنند و اگر شخصی درآمد نداشته باشد ، آن شخص از پرداخت مالیات معاف است. افزایش خواهد یافت اما سازمان مالیاتی همچنان از مودیان راضی است.

این س alsoال در این زمینه نیز مطرح می شود ، اگر حمایت موثری از حامیان آسیب دیده کرونا وجود ندارد و اگر حمایت واقعی وجود نداشته باشد ، چرا از حمایت فعالان تجاری و اقتصادی برای تصمیم گیری برای مذاکره و بار سنگین روزهای سخت کرونا کمبود حمایت وجود دارد؟

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا