علمی و پزشکی

تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا از زبان رئیس حوزه ریاست

جستجو کردن:

بابک نگداری با بیان اینکه در مورد گسترش Coronavirus در مجلس شورای اسلامی و نتیجه مجلس شورای اسلامی گفت: “تصمیماتی اتخاذ شده است که ما توصیه های مقامات ذیربط را ارائه و پذیرفته ایم. از شیوع این بیماری جلوگیری کنید.

تفکیک روزانه کلیه ارگانها و ادارات مجلس
تمرکززدایی کلیه ادارات و ادارات (مناطق باز ، بسته و مشترک و غیره) بویژه در دفتر دفتر مهندسی و مدیرکل ادارات به ویژه روزانه یکبار بهبود می یابد. تحت نظارت اداره کل مهندسی و پشتیبانی ، این اداره کل نظارت بر واحدهای اندازه گیری و وضعیت جسمی روند سلامت و همچنین فعالیت های روزانه 17 عامل اصلی را برعهده دارد.

وضعیت کارمندان و نمایندگان را با نارسایی قلبی نظارت کنید
دکتر نگارگری ادامه داد: نظارت بر وضعیت عمومی بیماران بویژه مدیران عمومی اداره کل بیماریهای عروقی و بیماران در مطب ، ماسک و سموم دفع آفات و همچنین پرسنل دفاعی ، ماسک و دستکش و دماسنج در ورودی ساختمان قانون اساسی است. ماسک ، دستکش و دماسنجی که باید قبل از ورود به تمام ساختمانها مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ملاقات با پزشکان در بیمارستان بقیه الله (عج) برای احترام به بیماران پارلمان و تسهیل و تسهیل دسترسی و خدمات در دست تهیه است و توسط دیگران انجام می شود.

نیروی انسانی توسط یک سوم
رئیس مجلس شورای اسلامی از طرف خود گفت که برای قربانیان سکته قلبی کمک پزشکی دریافت کرده است. تصمیم دیگری با هماهنگی جلسات دادگاه و کمیسیون های ویژه با مدیرکل ذیربط گرفته شد.

انجام دادرسی مشروط محدود برای کلیه نمایندگان مجلس / نمایندگان فعلی مجلس
به گفته دکتر نگاتاری ، اخیراً آزمایشات شاخ بر روی تمام نمایندگان کمیسیون انجام شده است رئیس جمهور مجلس تصمیم گرفته است جلسات کمیسیون را در 9 سالن جلسات کمیسیون برگزار کند. این نشریه تا اطلاع ثانوی از طریق پیامک مدیرکل فرهنگ و روابط عمومی و سایر نیروهای و مشاوران وابسته در دسترس قرار گرفته است.

ادامه داد: رئیس امور پزشکی و دارویی اداره کل بهداشت ، منابع انسانی برای مراقبت و معالجه فقرا ، بودجه و ریاست مالی منابع مالی لازم و تجهیزات مهندسی و دبیرخانه را برعهده دارد.

مجلس نمایندگان و واحد ارجاع عمومی بسته شد
رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: “براساس برخی از تصمیمات ، حضور کارگران کاهش یافته است تا به کار آسیب نرساند. البته ، افراد مبتلا به بیماری ها تحت اختیار اداره کل بهداشت هستند. ” آنها گفتند. آنها بیکار هستند و مجلس نمایندگان و اتاق مشاوره عمومی نیز تعطیل هستند.

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا