ورزشی

واکنش کفاشیان به انتخابش به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال

آفتابنیوز :

علی کفاشیان و…. نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ضعف ورزش ایران در دوره تصدی زمینه بین المللی گفت: یکی از دلیل فعالیت در ایران مربوط به روابط بین المللی و پس از چند سال هنوز هم ضعیف است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: چه کسی در حال رفتن به عضویت موسسه بین المللی … این امکان وجود دارد که ما نیاز به. توسعه زبان انگلیسی است. دانش فنی. تاثیر بر روی دستگاه های مربوطه و ویژگی های شما نیاز دارید. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس از نمایندگان خود را به حمایت زیادی می کند.

ایران در واکنش به انتخاب خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال

رئیس سابق فدراسیون فوتبال در گفت و گو با برنامه “ورزش و فرد” گفت: به عنوان کسی که در کمیته ملی المپیک, دبیر کل صحبت این حمایت کافی نیست. متاسفانه بسیاری در دولت, اما باید بدانید که نقاط مهم نحوه رفتار ما. تصمیمات باید در کمیته های آزمایش دانش آموزان است.

قیمت نفت در پاسخ به این واقعیت است که آن را با حضور در ترکیب هیئت مدیره کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع فوتبال ایران پشتیبانی گفت شما نباید حساب در هیات رییسهای که ١۶ مردم در زمان کلمه نهایی. تصمیم گیری برای اولین بار است که سربازان در حال مطرح نیست اما قبل از لابی. برای مثال در خلیج فارس به لابی سالن کنفرانس, آنها تصمیم نهایی بین آنها را جمعبندی و در نهایت در روز شنبه نشست. در آسیا شاید پنج شش عضو موثر آنها و دیگران برای دیدن آنچه که آنها می گویند.

او به طور خاص می گویند که زمان انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به عنوان فدراسیون برگزار خواهد شد مجمع عمومی انتخاب شود” گفت: شایعه.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال توجیهی در روز دوشنبه گفت: تجدید نظر کمیته: این حکم که ما منتشر شد اعتراض اما ما شنیده ام که گفت: پرونده با آنها برخورد خواهد شد.

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا