نوشیدنی برای کاهش تپش قلب

عمومی

خوردن قهوه و افزایش ضربان قلب

انقباضات زودرس دهلیزی، اتفاق طبیعی برای یک قلب سالم است، اما برخی افراد آن را به عنوان یک ضربان قلب…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا