نمایندگی تعمیر ظرفشویی بوش تهران

اجتماعی

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی در حالی که برنامه شستشوی به اتمام رسیده

ﺑﺎ چرخش وﻟﻮم تایمر ماشین لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی‌ شود به نقل از متخصصان تعمیرات لباسشویی بوش اﮔﺮ ﭘﺲ از…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا