ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی

اجتماعی

ضرورت ذکر جهات تجدید نظرخواهی

با عنایت به تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مستدلاً بیان…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا