علت حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو

اقتصادی

مشکل دنده عقب گیربکس اتوماتیک

  علت حرکت نکردن ماشین اتومات از اتفاقات ناگهانی است که وقتی دچار آن شوید بسیار پر تشویش و دردسر…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا