شرکت bls سفارت اسپانیا

بین الملل

چرا برای وقت سفارت بعضی کشور‌ها هزینه‌های گزاف گرفته می‌شود؟

چه اتفاقی میافتد که ویزا ریجکت می شود! مراحل گرفتن وقت سفارت اسپانیا: یکی دیگر از دلایل ریجکت شدن ویزا…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا