اسم فرودگاه دبی

عمومی

دبی چند فرودگاه دارد

فرودگاه بین‌ المللی دبی فرودگاه بین المللی دبی مهم‌ترین فرودگاه دبی در کشور امارات است. سال 2014  تقریبا 70 میلیون نفر…

مشروح خبر ...
دکمه بازگشت به بالا