برترین های کسب و کارعمومی

ابعاد اسانسور در ساختمان مسکونی

ابعاد آسانسور در پلان برای آسانسورهای مسکونی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در زمان نقشه کشی و اجرا، برنامه‌ریزی‌های زیادی برای انجام می‌شود. آسانسور بخشی جدایی‌ناپذیر از هر ساختمان است به خصوص اگر دارای طبقات زیادی باشد. علاوه بر این آگاهی از قوانین و ابعاد آسانسور در فرآیند ساخت و ساز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید اندازه مناسب و ظرفیت بار آن را تعیین کنید. اما ابعاد استاندارد آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری چیست؟

کلیاتی درباره ابعاد آسانسور در پلان

ابعاد آسانسور در پلان مسکونی: 1 متر عمق در 90 سانت عرض.

ابعاد آسانسور تجاری: به طور معمول، حداقل عمق یک آسانسور تجاری 1 متر است و حداقل عرض آن باید 1 متر و 70 سانت برای درب جانبی و 2 متر برای درب مرکزی باشد.

اندازه آسانسورهای مسکونی

به خاطر داشته باشید که آسانسورهای تجاری به دلیل بزرگتر بودن برای پروژه‌های مسکونی مناسب نیستند. به طور معمول، ابعاد آسانسور در پلان مسکونی نباید بیش از 1 متر مربع باشد. این رقم از اندازه متوسط ​​یک آسانسور تجاری که 2 متر مربع است کوچکتر می‌باشد. در کل آسانسورهای مسکونی 1 متر عمق در 90 سانت عرض دارند.

علاوه بر این، ابعاد استاندارد آسانسور در پلان می‌تواند 95 سانتی‌متر در 1 متر، 91 سانتی‌متر در 1 متر و 50 سانتی‌متر یا 1 متر در 1 متر و 30 سانتی‌متر باشد.

مطلب پیشنهادی

در نهایت ظرفیت بار استاندارد آسانسورهای مسکونی 430 کیلوگرم است، اما مدل‌های کوچکتر با ظرفیت بار 340 کیلوگرم اغلب در بسیاری از مکان‌های مسکونی استفاده می شوند.

جدای از این اعداد، یک آسانسور مسکونی یا آسانسور خانگی باید حداقل فضای 30 سانتی‌متری در پایین‌ترین نقطه توقف خود داشته باشد. همچنین در زیر آسانسور و در ترسیم ابعاد آن باید بتن با عمق 30 سانتی‌متری در نظر گرفته شود.

اندازه آسانسورهای تجاری

ابعاد آسانسور در پلان معماری برای مصارف تجاری بزرگتر از آسانسورهای مسکونی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، ابعاد آن‌ها بزرگتر است. به طور خاص، حداقل عمق این نوع آسانسور باید 1 متر و 20 سانتی‌متر و حداقل عرض آن باید 1 متر و 72 سانتی‌متر باشد.

اگر آسانسور دارای ورودی مینی باشد، حداقل عرض الزامی 2 متر است. همچنین آسانسورهای تجاری دارای ظرفیت بارگیری از 1 کیلو تا 2 کیلو هستند. ابعاد استاندارد آسانسور در پلان تجاری بین 1 متر و 20 سانتی‌متر در 1 متر و 7 سانت و 1 متر و 20 سانتی‌متر در 2 متر و 30 سانتی‌متر است.

در مقایسه با یک آسانسور مسکونی، تعیین تعداد توقف در آسانسور تجاری الزامی نیست. در واقع هر بار که ساختمانی جدیدتر و بلندتر ساخته می‌شود، استاندارد جدیدی برای توقف آسانسور تعیین خواهد شد. در آسانسورهای تجاری درب باید حداقل برای سه ثانیه باز باشد. تفاوت این است که آسانسورهای تجاری دارای الزامات اضافی هستند. به طور خاص ساختمان‌های تجاری باید آسانسورهای خود را در مکانی نصب کنند که مردم بتوانند به راحتی آنها را ببینند و به آنها دسترسی داشته باشند.

مطلب پیشنهادی

نکاتی درباره اندازه آسانسور

در طول چندین سال گذشته، دسترسی به آسانسور به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. در زمان تعیین ابعاد آسانسور در پلان معماری دو الزام مهم باید در نظر گرفته شود؛ دسترسی به صندلی چرخدار و دسترسی به برانکارد.

به طور معمول، آسانسورهایی که دارای درهای باز شونده جانبی هستند، در ارائه این الزامات مشکلی ایجاد نمی‌کنند. اما زمانی که آسانسور دارای درهای باز شونده در مرکز است، باید در ابعاد استاندارد آسانسور در پلان دقت بیشتری اعمال شود.

نکاتی مهم درباره ظرفیت بار آسانسور

براساس محاسبات صورت گرفته در زمینه ظرفیت آسانسورهای مختلف، با توجه به تعداد نفرات وارد شده به آسانسور ابعادی را برای آن در نظر گرفته‌اند.

ابعاد آسانسور 4 نفره در پلان

ابعاد استاندارد آسانسور 4 نفره باید با احتساب ظرفیت 300 کیلوگرم به این صورت محاسبه می‌شود. عرض 90 سانتی‌متر در عمق 1 متر استانداردترین ابعاد آسانسور 4 نفره در پلان معماری است. ارتفاع اتاق آسانسور با ظرفیت 4 نفر باید 2 متر و 20 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

ابعاد درب آسانسور با ظرفیت 4 نفر به این صورت اندازه‌گیری می‌شود. عرض درب 70 سانت و ارتفاع آن 2 متر است. عرض چاه آسانسور 4 نفره باید 1 متر و 40 سانتی‌متر و عمقی معادل 1 متر و 60 سانتی‌متر داشته باشد.

مطلب پیشنهادی

آسانسورهای 5 نفره به دلیل این که باید ظرفیت حدود 450 کیلو‌گرم داشته باشند قطعأ دارای ابعاد بزرگتری هستند. عرض آسانسورهای 5 نفره 1 متر و 10 سانتی‌متر در عمق 1 متر و 10 ساتی‌متر است. ارتفاع اتاق مشابه آسانسور 4 نفره بوده و 2 متر و 20 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

ابعاد درب آسانسور 6 نفره کمی با آسانسور 4 نفره تفاوت دارد. عرض درب آسانسور 6 نفره 80 سانتی‌متر و ارتفاع آن 2 متر است. عرض چاه در این آسانسورها بسته به نوع درب متغیر است. درب آسانسور در انواع نیمه اتومات، اتومات ورودی از وسط یا اتومات کشویی عرضه می‌شود.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که عمق چاه در آسانسورهای 450 کیلوگرمی باید 1 متر و 70 سانتی‌متر باشد. در حالی‌ که عرض چاه برای درب نیمه اتومات و اتومات باید 1 متر و 60 سانتی‌متر و برای درب‌های ورودی از وسط 1 متر و 80 سانتی‌متر باشد.

ابعاد آسانسور 8 نفره در پلان

ظرفیت آسانسورهای 8 نفره باید 600 کیلوگرم باشد که شامل ابعاد بزرگتری می‌شود. عرض آسانسور باید 1 متر و 10 سانتی‌متر و عمق آن 1 متر و 40 سانتی‌متر باشد. ارتفاع اتاق آسانسور 8 نفره 2 متر و 20 سانتی‌‌متر در نظر گرفته می‌شود.

برای تعمیر آسانسور  و نگهداری آسانسور از بهترین متخصصین شهر خود قیمت بگیرید.

عرض چاه در آسانسورهای 8 نفره در نوع درب نیمه اتومات و اتومات کشویی باید 1 متر و 60 سانتی‌متر باشد. عرض چاه در مورد درب اتومات ورودی از وسط 1 متر و 80 سانتی‌متر محاسبه می‌شود.

مطلب پیشنهادی

جمع‌بندی

افزودن آسانسور به خانه و دفتر تجاری می‌تواند ارزش فروش مجدد ملک را برای خریدار افزایش دهد. انجام این تغییر اساسی و دائمی خانه می‌تواند برای خریدارانی که به دنبال خرید یک خانه راحت هستند جذاب باشد.

ابعاد آسانسور در پلان بر اساس مقررات ملی ساخت و ساز تعیین شده و باید در زمان ساخت بنا به الزامات تعیین شده در سازمان نظام مهندسی رعایت شوند. ابعاد آسانسور به عوامل مختلفی از جمله مسکونی یا تجاری بودن بنا بستگی دارد. علاوه بر این برای اجرای در ساختمان، قدم اول طراحی پلان راه پله و آسانسور است که این کار می‌بایست با توجه به ضوابط راه پله و آسانسور صورت بگیرد. در این مقاله ضوابط استاندارد و حداقل مساحت راه پله و آسانسور و انواع نحوه جانمایی راه پله و آسانسور را بررسی خواهیم کرد.ضوابط راه پله و آسانسور مبحث گسترده‌ای در پیوست پانزدهم قانون مقررات ملی ساختمان است که از طراحی پلان آسانسور تا استاندارد آسانسور در زمان نصب و بعد نصب را در برمی‌گیرد.

در طراحی پلان راه پله و آسانسور می‌توانیم جای آن‌ها را در 1.کناره‌ی نما، 2. انتهای نما و 3.میانه‌ی نما قرار دهیم.

 پلان راه پله و آسانسور در کناره‌ی بنا

اگر قرار باشد آسانسور در پلان در کناره‌ی بنا طراحی شود، در صورتی که بخواهیم حداکثر فضا را برای پارکینگ در نظر بگیریم، امکان طراحی یکسان واحدها در طبقات بالا وجود نخواهد داشت. و در چنین پلان‌هایی برای این که بتون حداکثر فضا را به پارکینگ اختصاص داد، می‌بایست درب پارکینگ در عرض بنا طراحی شود.

 پلان راه پله و آسانسور در انتهای بنا

در صورتی که در طراحی پلان راه پله و آسانسور، آن‌ها را در گوشه‌ای در انتهای بنا و به دور از درب ورودی قرار دهیم، پارکینگ را می‌توان به بهترین نحو ممکن طراحی کرد، اما طراحی واحد‌های طبقات سخت می‌شود و شبیه به هم نخواهند بود. در طراحی راه پله و آسانسور در انتهای بنا، در ب طبقات آسانسور هر کدام می‌تواند در سمت متفاوتی باز شود و ابعاد پاگرد پله در هر طبقه می‌تواند متفاوت باشد.

 پلان راه پله و آسانسور در میانه‌ی بنا

اگر در طراحی پلان راه پله و آسانسور در میانه‌ی بنا قرار داده شوند، تعداد پارکینگ‌هایی که می‌توان داشت کاهش می‌یابد، اما از سوی دیگر واحدا به صورت یکسان و مناسب نورگیری خواهند داشت.

حداقل مساحت راه پله و آسانسور

برای طراحی پلان راه پله و آسانسور باید حداقل مساحت راه پله و آسانسور بر اساس استانداردها و ضوابط موجود در پیوست دوم مقررات ملی ساختمان را بدانیم. ابعاد استاندارد راه پله و آسانسور برای زمین‌هایی که حداقل 200 متر هستند، به شرح زیر است:

استاندارد راه پله

 • حداقل ابعاد داخل به داخل باکس راه پله، عرض 240 سانتی‌متر و طول 450 سانتی‌متر است.
 • در نقشه‌های فاز یک که نازک کاری ندارند، باکس داخل راه پله باید مساوی یا بزرگ‌تر از این ابعاد باشد.
 • طول راه پله با توجه به ارتفاع طبقه بزرگ‌تر می‌شود.
 • در صورت افزایش طول راه پله باید تعداد پله‌ها افزایش یابد.
 • در زمین‌های کوچک‌تر از 200 متر با حداکثر 5 سقف و 50 نفر ساکن، حداقل ابعاد مفید و تمام شده‌ی راه پله عرض 200 و طول 410 سانتی‌متر می‌باشد.

استاندارد آسانسور

 • حداقل ابعاد داخل به داخل باکس داخلی آسانسور 160 در 200 سانتی‌متر است.
 • ابعاد درب آسانسور 80 سانتی‌متر است.
 • ابعاد لابی آسانسور 150 در 150 سانتی‌متر است.
 • کابین آسانسور به خاطر استقرار وزنه آسانسور، نبشی کشی و دیگر تجهیزات در چاه آسانسور، از ابعاد چاه آن کوچک‌تر در نظر گرفته می‌شود.
 • در زمین‌های کوچک‌تر از 200 متر باکس آسانسور را می‌توان طول 160 در عرض 140 سانتی‌متر در نظر گرفت.

نکات تکمیلی حداقل مساحت راه پله و آسانسور

 • در زمین‌های بیش از 200 متر، در صورتی که تعداد واحدهای هر طبقه حداکثر 4 واحد باشد، یک واحد راه پله و آسانسور کافی است. اما اگر تعداد واحدهای هر طبقه بیش از 4 واحد باشد، حداقل دو واحد راه پله و آسانسور نیاز است.
 • در زمین‌های بیش از 200 متر، ارتفاع پله 17 و عرض کف آن 30 سانتی‌متر است و دیوار دورتادور باکس راه پله و آسانسور 20 سانتی‌متر است.
 • در زمین‌های مساوی و کمتر از 200 متر، ارتفاع پله تا حداکثر 18 سانتی‌متر قابل قبول است.
 • در زمین‌های مساوی و کمتر از 200 متر با بر 6 متری، الزامی به تأمین لابی ندارند.

ابعاد آسانسور در پلان

تعیین ابعاد آسانسور در پلان از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تعیین این ابعاد باید در وهله اول به نوع کاربری ساختمانی که قرار است آسانسور در آن نصب شود (مسکونی یا تجاری) توجه شود. زیرا در ساختمان‌های تجاری که میزان رفت و آمد در آن‌ها بیشتر است، باید بزرگ‌تر و البته طبق استاندارد ضوابط راه پله و آسانسور، در نظر گرفته شود.

ابعاد آسانسور در پلان ساختمان مسکونی

آسانسور در پلان ساختمان مسکونی  کوچک‌تر از پلان ساختمان تجاری است. به طور معمول ابعاد آسانسور در پلان ساختمان مسکونی 1 متر عمق در 90 سانتی‌متر عرض است. که ابعاد عمق آسانسور در ساختمان تجاری معمولا 2 برابر می‌شود. ابعاد آسانسور در پلان ساختمان مسکونی می‌تواند 100 عمق در 90 عرض، 100 در 95، 150 در 91 و 130 در 100 سانتی‌متر نیز باشد. هم‌چنین در کف پایین‌ترین نقطه توقف خود، فضایی 30 سانتی‌متری داشته باشد

ابعاد آسانسور در پلان ساختمان تجاری

ابعاد آسانسور در پلان ساختمان تجاری به خاطر تردد بیشتر، بزرگ‌تر از آسانسور ساختمان مسکونی در نظر گرفته می‌شود. و برای آن حداقل عمق را 120 سانتی‌متر و حداقل عرض را 172  یا 230 سانتی‌متر می‌گیرند. اگر از ساختمان تجاری استفاده پزشکی می‌شود، باید ابعاد آسانسور در پلان آن طوری باشد که برای برانکارد و ویلچر مناسب باشد.

نکات اضافی ضوابط راه پله و آسانسور

به جز تمامی مواردی که در بالا ذکر گردیدند، به این نکات از ضوابط راه پله و آسانسور نیز باید دقت شود:

 • مهندس طراح تعداد آسانسور، ظرفیت نوع و محل قرارگیری آن را مشخص می‌کند.
 • در ساختمان‌هایی که از کف ورودی اصلی بیش از 7 متر ارتفاع دارند، تعبیه‌ی آسانسور الزامی است.
 • در ساختمان‌هایی که نیاز به اجرای آسانسور دارند، باید ضوابط و استانداردهای لازم برای معلولین جسمی و حرکتی رعایت شوند.
 • در ساختمان‌های 8 طبقه یا به طور کلی ساختمان‌هایی که ارتفاع آن‌ها از کف ورودی 28 متر یا بیشتر است، باید دو دستگاه آسانسور تعبیه شود.
 • در تمامی ساختمان‌هایی که ارتفاع آن‌ها از کف ورودی بیش از 21 متر است، باید حداقل 1 آسانسور برانکاردبر تعبیه شود.
 • در تمامی ساختمان‌های که نیاز به آسانسور دارند، باید حداقل یکی از آسانسورها ویلچربر باشد.
 • حداکثر فاصله از ورودی ساختمان تا درب آسانسور باید 40 متر باشد.
 • اگر تعداد آسانسورها تا 3 عدد بود، می‌توان آن‌ها را در چاه مشترک قرار داد. برای 4 دستگاه آسانسور باید حداقل دو چاه جداگانه داشت.

کلام آخر

در طراحی پلان آسانسور باید نکات مختلفی را مد نظر قرار داد. مورد اول تعیین کاربری ساختمان و ابعاد آسانسور مورد نیاز برای آن ساختمان با توجه به متراژ زمین، تعداد طبقات و تعداد واحدها است. که ابعاد آسانسور براساس فاکتورهای ذکر شده، در ضوابط راه پله و آسانسور مشخص شده است. و ابعاد و نوع آسانسور نیز مسلما بر تأثیرگذار هستند. در این مقاله سعی کردیم تمامی ضوابط راه پله و تعیین ابعاد آسانسور در پلان نقشه ساختمان و ابعاد آسانسور برانکارد بر و ظوابط آسانسور موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازیم.

امروزه معماری یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تحصیلی برای جویندگان دانش و ورود به بازار کار است .

قدرت تخیل قوی، طراحی با دست آزاد، اسکیس و راندو تنها بخشی کوچکی از دانش فردی یک معمار و طراح است.

پس از مرحله فاز صفر (ایده و طرح اولیه) یک ساختمان، وارد مرحله فاز یک و ابعاد و اندازه‌های استاندارد در مقیاس ملی و مقیاس جهانی می‌شویم لیکن مهمترین بخش از دانش طراحی معماری دانستن حداقل ابعاد و استانداردهای یک فضای ساختمانی می‌باشد.

در این راستا هرفضا براساس ویژگی‌های خاص خود دارای ضوابط، ابعاد و اندازه‌های استاندارد در مقیاس ملی و جهانی می‌باشد.

آسانسور که نیز بخش مهمی از یک ساختمان است، از این قائده مستثنی نبوده و براساس ضوابط ویژه (تعداد طبقات، ظرفیت، سرعت، نوع کاربری و ایمنی) دارای ابعاد و ویژگی‌های خاص است که در طراحی فاز یک باید به درستی اعمال گردد و لاغیردر مرحله اجرایی به ویژه خرید و نصب، کارفرمایان و تیم اجرایی را دچار چالش‌هایی خواهد نمود.

در این مقاله کوتاه سعی در بررسی ضوابط و استانداردهای مهم در طراحی معماری با توجه به مساحت زمین (متراژهای زیر200 مترمربع و متراژهای بالای 200 مربع) و نوع کاربری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است که استانداردهای لازم توسط معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین گردیده و ملاک عمل می‌باشد که شامل 21 جلد کتاب (مبحث) درباره شرایط و ضوابط کلی (طراحی و اجرا) یک ساختمان می‌باشد.

مبحث 15 این مهم (مقررات ملی ساختمان، آسانسور و پله‌برقی) به طور اخص به ضوابط، استانداردها و توضیحات کلی و فنی آسانسور و پله‌برقی پرداخته که در این مقاله به عنوان مرجع اصلی ما مورد استناد قرار گرفته است.

شما میتوانید مبحث 15 مقررات ملی ساختمان را در مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که در دستورالعمل حاضر برای ساختمان‌هایی بـا ترافیـک متوسـط (مسـکونی) می‌باشـد و بـرای سـایر سـاختمان‌هـا بیش از 7 طبقه+پیلوت علاوه بر ضوابط حاضر می‌بایست سایر الزامات خاص مربوطه نیـز رعایـت گـردد.

در صورت افزایش تعداد طبقات و یا واحدهای مسکونی(بیش از 20 واحد) ارائه محاسبات ترافیک ساختمان و کنترل آن از طرف طراح معمار الزامیست.

ابعاد آسانسور در پلان

– تعیین تعداد آسانسور، ظرفیت نوع (سرعت و نوع درب) و جانمائی آسانسور بر عهده مهندس طراح معمار است.

– در ساختمان‌های با طول مسیر قائم حرکت بیش از  7 متر از کف ورودی اصلی تعبیه آسانسور الزامی است.

–  رعایت ضوابط و استانداردهای لازم برای معلولین جسمی و حرکتی، در کلیه ساختمان‌هائی که نیاز به تعبیـه آسانسـور دارند، الزامی است. (عدم وجود مانع حرکتی، پله و … از معبر عمومی به سمت آسانسور- تعبیه آسانسور ویلچربر بـا درکابین حداقل  80سانتی متر عرض و …)

– در ساختمان‌های 8 طبقه یا با طول مسـیر حرکـت 28 متـر و بیشـتر از کـف ورودی اصـلی بایـد حـداقل دو دسـتگاه آسانسور پیش‌بینی شود، حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

– در کلیه ساختمان‌های با طول مسیر حرکت بیش از  21 متر از کف ورودی اصلی، حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکاردبر) باید تعبیه شود.

– در ساختمان‌هائی که وجود آسانسور(ها) الزامی است، باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیـت حمـل صـندلی چـرخ‌دار (ویلچربر) را داشته باشد.

–      حداکثر فاصله پیاده روی از ورودی ساختمان یا ورودی آپارتمان‌ها برای سوار شدن به آسانسورها در هر طبقه  40 متـر می‌باشد. آسانسورها باید به نحوی جانمائی شوند که فاصله پیاده روی برای سوار شـدن افـراد بـه هـر کـابین حـداقل ممکن باشد.- ورود و خروج افراد از آسانسور به طبقات و بالعکس باید به راحتی و بدون تداخل حرکتی صورت پذیرد و فضـای کـافی جهت انتظار مقابل آسانسورها در نظر گرفته شود.

– در صورتیکه تعداد آسانسورها  3 دستگاه یا کمتر باشد می‌توان آن‌هـا را در یـک چـاه قـرار داد و در صـورتیکه تعـداد 4 دستگاه باشد، باید حداقل در دو چاه جداگانه قرار گیرند.

– در آسانسورهائی که دارای چاه مشترك می‌باشند اگر فاصله بین بیرونی‌ترین قسمت آسانسور تا لبـه کـابین آسانسـور مجاور کمتر از  30 cm باشد در سراسر چاه می‌بایست جداسازی صورت پذیرد.

مشخصات ابعادی کابین آسانسورها

آسانسور ویلچربر: ابعاد کابین: عرض:  110/cm عمق: 140cm/ ارتفاع:220cm

ابعاد در: عرض:  80 cm/ارتفاع: 200 cm

آسانسور برانکاردبر: ابعاد کابین: عرض:  110 cm/عمق:  210 cm/ارتفاع: 220 cm

ابعاد در: عرض:  90 cm/ارتفاع: 200 cm

جهت اطلاعات بیشتر در خصوصا بعاد آسانسور در پلان این مقاله را مطالعه کنید.

ابعاد عمق راهروی مقابل آسانسورها

آسانسور تکی: برابر یا بزرگتر از عمق کابین

آسانسور گروهی مقابل هم: برابر یا بزرگتر از  210cm یا مجموع بزرگترین عمق کابین آسانسورهای روبـروی هـم (هـرکدام که بزرگتر باشد).

آسانسور گروهی کنار هم: برابر یا بزرگتر از  150 cmیا بزرگترین عمق کابین آسانسور در گروه ( هر کـدام کـه بزرگتـر باشد).

حداقل ابعاد ضروری در طراحی موتورخانه آسانسور در پلان

 • حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور: 70 cm
 • حداقل فضای باز در اطراف تجهیزات ثابت موتورخانه: 50 cm
 • حداقل فضای باز در اطراف تجهیزات در حال چرخش: 60cm
 • ارتفاع سکوی موتور آسانسور از کف موتورخانه: (70-100)cm

در این صورت باید از پله مناسب جهت دسترسی استفاده شود.

– ارتفاع تراز کف موتورخانه تا کف بام خرپشته حداقل: 320 cm

– بازشوی موتورخانه باید حداقل  90cm عرض و  180cm ارتفاع داشته باشـد بـه سـمت بیـرون بـاز شـود و دارای قفـل مناسب (در حیاطی) بوده و در اختیار افراد صاحب صلاحیت باشد.

– عمق چاهک از کف تمام شده معماری تا کف چاهک می‌بایست  160 cmباشد.

– در ساختمان‌های اسکلت بتنی می‌بایست اختلاف یا مازاد پهنای پوتر بتنی نسبت به دیوار اطراف چـاه بـه ابعـاد چـاه افزوده گردد و پوترها تا حدامکان به صورت کتابی طراحی گردد.- تعبیه پنجره به ابعاد  (40×40) cmجهت تهویه موتورخانه الزامی است.

– حداقل ابعادچاه آسانسور به صورت داخل به داخل حداقل می‌بایست عرض   cm 160 و عمق  cm 190 باشد.

– حداقل ابعادچاه جهت آسانسور برانکارد بر به صورت داخـل بـه داخـل حـداقل مـی بایسـت عـرض  cm 160 و عمـق  260cm باشد.

توضیحات کاملتر را در این مقاله بخوانید.

خدمات این شرکت شامل نصب فروش و پله برقی میباشد.

آسانسور برای طراحی پلان را بررسی کنیم.

ظرفیت آسانسور نیز نقشی مستقیم روی ابعاد آن دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا