برترین های کسب و کارعلمی و پزشکی

خواص دارویی ریشه گیاه ورک

به دلیل عوارض فراوان داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. گیاه ورک با نام علمی Hulthemia persica دارای پنج آنتی اکسیدانت فنلی می باشد، به همین دلیل در مطالعه حاضر اثر ضد سرطانی آن در سلول های هلا در مقایسه با سلول های سالم هک مورد مطالعه قرار گرفت. پس از جمع آوری گیاه، سرشاخه های هوایی آن جدا و به روش پرکولاسیون عصاره گیری شد. رده های سلولی هلا و هک در پلیت های 96 خانهدر مجاورت غلظت های مختلف عصاره g/mlμ 8/7، 625/15، 25/31، 5/62، 125، 250، 500، 1000 به مدت 24، 48 و 72 ساعت قرار گرفتند و درصد زنده ماندن سلول ها توسط تست MTT مورد سنجش قرار گرفت. عصاره گیاه اثر مهاری بر سلول های هک نداشته است. اما در مدت 24 ساعت در مقایسه با گروه کنترل درصد زنده مانی سلول های هلا را در دوزهای 125، 5/62، 25/31، 6/15، 8/7 عصاره ورک و در مدت 48 ساعت در همه دوزها و در 72 ساعت دوزهای 1000، 500، 250، 125، 5/62، 25/31 کاهش داده است (05/0P<). احتمالا عصاره ورک از طریق فعالیت آنتی اکسیدانیو تحریک آپوپتوز بر سلول های سرطانی هلا اثر کرده و سبب مهار رشد آنها شده است.

برای خرید گیاهان دارویی کلیلک کنید.

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا