اقتصادی

نگاه ما در ذخیره سازی گاز باید اقتصاد پروژه باشد نه تامین امنیت انرژی کشور

یکی از اعضای کمیته راهبری کمیسیون انرژی شورای اسلامی تاکید کرد: 40 تا 45 درصد انرژی کشور قبل از مصرف مردم هدر می رود و تنها در راستای تامین امنیت انرژی کشور ذخیره سازی گاز را رصد می کنیم. و نه با هدف اقتصاد پروژه، تولید گاز ذخیره سازی نیز مردود است.

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با دانا نیوز، به سیاست های ذخیره سازی گاز در کشور اشاره کرد. در کشورهایی مانند ایالات متحده، وقتی صحبت از ذخیره سازی گاز می شود، زمانی که خریدار گاز وجود ندارد، آن را ذخیره می کنند. آنها یک بار گاز را زیر زمین می گیرند و بار دیگر گاز را از زمین خارج می کنند و در مواقعی که گاز مورد نیاز است آن را با قیمت بالاتری می فروشند.

ذخایر گاز از نظر تامین امنیت انرژی کشور اشتباه است.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل رقابت ناعادلانه در کشور مجبوریم در یک نقطه زیر زمین گاز ذخیره کنیم و دوباره خودمان از آن استفاده کنیم. 40 تا 45 درصد انرژی کشور قبل از مصرف هدر می رود و ذخایر گاز صرفاً برای تامین امنیت انرژی کشور است و اگر با هدف اقتصاد پروژه نباشد، ذخایر گاز نیز رد می شود.

سایر کشورها از نظر اقتصادی پروژه گاز را نجات می دهند

نماینده مردم سروستان در شورای اسلامی گفت: از یک طرف گاز ذخیره می کنیم و از طرف دیگر برای خوردن بیرون می آوریم. در حالی که سایر کشورها گازی را ذخیره می کنند که زیاد آن را نمی خرند یا با قیمت بالاتری می فروشند. نگاه آنها به ذخایر گاز اقتصاد پروژه است اما نگاه ما فقط امنیت انرژی کشور است. ما به جای اصلاح رویه های خود برای تامین امنیت انرژی کشور، انرژی کشور را برای مصرف کمتر انرژی تخریب می کنیم. نه در جهت بهبود، بلکه برای اشباع و حفظ وضع موجود.

حتما باید بریم پمپ بنزین

با اشاره به علت آزادسازی شرکت ذخیره سازی گاز: این رویکرد اشتباه مسئولان است و کمیسیون انرژی به شدت خواستار احیای این شرکت است. البته ما باید به سمت ذخایر گاز برویم، اما این کار باید انجام شود تا از ذخایر گاز درآمد حاصل شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا