اجتماعی

بازنگری دستورالعمل «پزشک خانواده» – دانا نیوز

به گفته رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت، پس از بررسی دستورالعمل های قبلی و جلب نظر همه ذینفعان، دستورالعمل اجرای طرح پزشک خانواده نهایی شده است و این طرح را برای سایر ساکنان شهرستان نیز اجرا خواهیم کرد. همچنین. خیلی خوب.

به گزارش دانا نیوز، دکتر مصطفی رضایی در یک برنامه رادیویی درباره احیای برنامه پزشک خانواده گفت: اجرای طرح پزشک خانواده از حدود 17 سال پیش در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر آغاز شد.

وی گفت: 29.5 میلیون نفر از روستائیان و کمتر از 20 هزار شهرنشین از خدمات پزشک خانواده برخوردار شده اند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح چالش هایی از جمله کمبود نیرو در حال رفع است و پس از بررسی دستورالعمل های قبلی و جلب نظر همه ذی نفعان تا اجرای این طرح، رهنمودهای نهایی پزشک خانواده و موانع اجرایی برطرف شده و برای همه ساکنان شهر اعمال خواهد شد.

رضایی گفت: خدمات پزشک خانواده می تواند سود زیادی برای مردم داشته باشد، اما در درجه اول اداراتی هستند که تحت عنوان «مرکز خدمات بهداشتی درمانی شهر و روستا» خدمات پیشگیرانه ارائه می کنند و مراکز بهداشتی که مردم می توانند از آنها بهره مند شوند. خدمات مهم آنها: مزایا.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا