اجتماعی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از آغاز ارزیابی بودجه و اعتبار پیشنهادی سال 1402 در مناطق 22 گانه تهران خبر داد.

به گزارش دانا نیوز، امیر شهرابی با اعلام اولین بررسی بودجه پیشنهادی 1402 مناطق شهرداری تهران، گفت: تاکنون جلسات جداگانه ای برای بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال 1402 با حضور 1402 شهردار و نمایندگان 2 منطقه تشکیل شده است. . 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 و جلسات سایر مناطق به میزبانی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران طبق برنامه زمان بندی شده برگزار می شود. واحدهای هماهنگی منطقه ای و فنی و عمرانی.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به بودجه پیش بینی شده شهرداری تهران برای سال 1402، بودجه امسال بر اساس وصول برنامه چهارم شهرداری تهران و با تاکید بر تکمیل، تملک دارایی های سرمایه ای حدود نیمی از پروژه های مناطق، توسعه مستمر و مستمر و مقرون به صرفه محله، توزیع عادلانه و در نظر گرفتن نرخ کاربری اراضی و ارائه خدمات در بخش تملک دارایی های غیرپایدار در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آنها با سرمایه در مناطق پردرآمد. – حوزه های درآمدی در نظر گرفته می شوند.

به گفته وی، در فرآیند مربوط به پیشنهاد بودجه مناطق 1402، رویکردهای شهردار تهران مانند نوسازی شهر در مدار حمل و نقل عمومی، تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار، خانواده محوری، مسجد است. – جهت گیری و همچنین اولویت های شورای شهر ششم تهران مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن پروژه اولویت بندی شد.

شهرابی در خصوص برنامه ریزی برای تهیه بودجه 1402 شهرداری تهران ادامه داد: قبل از ورود به فرآیند بودجه ریزی 1402، در جلسات متعددی در ماه های اخیر، اصلاح ردیف های اعتباری هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، برخی ردیف های بودجه تکراری و مشابه ادغام شد.

مدیر اجرایی برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بهبود ردیف های اعتباری در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب افزایش قدرت مدیران اجرایی می شود. حذف عملیات و هزینه های خطوط اعتباری و برخی محدودیت ها از جمله کاهش تعداد موافقت نامه های صورت عملیاتی و تغییر کیفیت و محتوای مرجع، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی.

به گزارش سایت شهر، وی با اشاره به همکاری با شهرداران مناطق برای تدوین بودجه سال آینده گفت: با در نظر گرفتن الزامات هر منطقه برای جلب رضایت مردم همراه باشد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا