اجتماعی

قول پیگیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی وعده پیگیری خدمات روانشناختی و مشاوره ای با بودجه بیمه را داده است.

به گزارش دانا نیوز علیرضا منادی سفیدان در اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی و مداخلات روانی-اجتماعی که در دوران کرونا برگزار شد، با طرح این سوال که چرا علی رغم مفاد بند ج ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، خدمات روانشناختی و مشاوره ای تضمین نمی شود؟ بیمه کردن هر چیزی از جمله خدمات روانشناختی باید برای بیمه شده مفید باشد. اما اگر بخواهیم خدمات روانشناسی را تضمین کنیم که همه 80 میلیون نفر از مردم کشور بتوانند برای دریافت این خدمات به روانشناسان مراجعه کنند. دولت ورشکست خواهد شد

وی در عین حال قول داد که نظارت داشته باشد که این خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد. یک چارچوب قابل سنجش برای این کار تعریف کنید. در قانون برنامه هفتم توسعه می توان این موضوع را محقق کرد و بخشی از بیمه باشد. من معتقدم باید در همه جای ایران مطب روانشناسی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود پیشنهاد راه اندازی سازمان آموزش و پرورش کودکان را مطرح کرد و پیش از این نیز مددکارانی که به کار تربیت کودکان صفر تا شش سال مشغول بودند. تحت کنترل یک موسسه خیریه در این سال ها این موضوع برای مدت کوتاهی مورد غفلت قرار گرفته است. ما یک سازمان ملی آموزش و پرورش ایجاد کردیم تا بچه ها را به وزارت آموزش و پرورش برگردانیم.

منادی به پیش نویس رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: هدف از تصویب این قانون افزایش کیفیت آموزشی و ارتقای منزلت معلمان است. به تصویب این قانون ایرادات زیادی وارد شد اما تصویب شد و هفته گذشته حدود 8500 میلیارد تومان به معلمان پرداخت شد و هر معلم 8 تا 15 میلیون تومان دریافت کرد و حقوق معلمان نیز بیش از 2 میلیون افزایش یافت. میلیون تومان دریافت کردند. این یک عنصر رقابت را به آموزش وارد کرد. معلمان را از کارمندان حذف می کنیم و سایر معلمان پایه دهم به عنوان کارمند حقوق نخواهند گرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا