اجتماعی

شرط ورود به ایران آسان‌تر شد

معاون گردشگری در تصمیم نهایی ستاد ملی تاج گذاری کشور گفت: ورود گردشگران خارجی به ایران را تسهیل کرده و یکی از دو گواهینامه کرونا را لغو کرده است.

به گزارش ESN، علی عسگر شالبافیان پیش از این اعلام کرده بود که پیش نیاز ورود گردشگران خارجی و ایرانی، نتیجه گواهی واکسیناسیون و منفی بودن معاینه عروق کرونا است. وی از ورود به ایران به عنوان گواهی دو واکسن و یک «یا» منفی بیماری عروق کرونا قلب (PCR) خبر داد.

یکصد و شصت و ششمین همایش وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی وزارت گردشگری، فرهنگ و صنایع دستی، صد و شصت و ششمین کنفرانس، گواهی ایرانیان برای هر دو واکسن یکی از دو شرط است که کمتر از دو هفته نباشد. دومین واکسن یا آزمایش کرونا منفی (PCR) مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفت و برای پایش، پایش و اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه اول، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارکنان PCR مرزی خود را برای بررسی PCR در صورت مشاهده علائم توسط مسافران و پذیرش هزینه آزمایش از مشکوک به محل اعزام می کند. بیماری «آنها می کنند.

معاون گردشگری وزارت فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گفت: طبق دستورالعمل برای گردشگران کار می کنند.

در اواخر اسفند 1400، ستاد کرونا شرط ورود به ایران را ارائه یکی از دو گواهی واکسیناسیون یا منفی شدن آزمایش کرد. علاوه بر سردرگمی مسافران، ستاد کورونا نسبت به سیاست ناهماهنگ ورود که با مقررات جدید اصلاح شده است، اعتراض کرده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا