اجتماعی

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران «سرپرست سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران»، «مدیرکل جلسات و حسابرسی شهرداری تهران»، «مدیرعامل سازمان ورزش» و مدیرکل شهر آفتاب را منصوب و منصوب کرد. شرکت نمایشگاه های بین المللی “.

به گزارش دانا نیوز، آلیسزا زاکانی طی حکمی ابوالفضل فلاح معاون اداری مالی و اقتصادی شهرداری تهران را به عنوان «سرپرست سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران» و ابراهیم باغین را به عنوان «مدیرکل جلسات و حسابرسی شهرداری تهران» منصوب کرد. وی در حکمی خوزه اوجاگین را به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل شرکت ورزشی و عباس تگاداسینی نژاد را به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب منصوب کرد.

در قسمت جمله ابوالفضل فهل:

«اجرا و تنظیم ابلاغیه شماره 160/2194/32113 شورای اسلامی شهر تهران مورخ 18/02/1395 و ماده 5/1058557 ابلاغیه شماره 14/10587 برای تولید و حفظ بهره وری و حفاظت. افزایش از شهرداری تهران واقعی املاک “رئیس سازمان اسناد و مکتوب شهرداری تهران”.
در چارچوب مستندات فوق و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در خصوص تشکیل ستاد و تصمیم گیری کمیته های کمیته ها، انتظار می رود نسبت به سیاست گذاری اقدام لازم ضروری باشد. نظارت بر عملکرد و نظارت کمیته های اجرایی استان ها، شرکت ها و سایر نهادهای ذیربط در خصوص شناسایی، تثبیت، حفاظت، جابجایی، رانت خواری و سایر امور مربوط به اموال شهرداری تهران و ارائه فصلی. به من گزارش دهید”

به گزارش شهرنیوز، شهرداری تهران با صدور حکمی آلیسزا صارمی معاون سابق شهرسازی و معماری و همچنین NCH قربانیانیا را به عنوان سرپرست اداره کل رای، نظارت و صدور مجوز و نیما نظاممند سرپرست مدیریت سازه و تاریخ منصوب کرد. بناهای یادبود «منصوب به تصمیمات مختلف. شهر تهران».

داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران طی حکمی رضا ناصری سرعین را به عنوان «رئیس مدیریت و کنترل عمومی شهری» منصوب کرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا