اجتماعی

روند آموزش دانش آموزان در آینده

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بر لزوم برنامه ریزی یکپارچه آموزش و پرورش در آینده تاکید کرد.

به گزارش دانا نیوز پیامدهای تاج گذاری برای نظام آموزشی و تغییرات اجتناب ناپذیر پس از کرون، ارائه شده در دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن های علمی مرتبط و سازمان های همکار مجازی؛ حکیم زاده در مورد تاثیر آموزش مجازی و آموزش حین پرواز بر فرآیند یادگیری، گفت: برای اولین بار پس از آموزش عمومی، جهان از سیستم آموزشی رنج می برد، اما کشورهای بهتر به زودی به این نتیجه رسیدند. پس از پایان آموزش حضوری به دانش آموزان فرصت یادگیری در مدرسه، به ویژه در مقطع ابتدایی داده شود.

تبیین مزایا و معایب بخش آموزش و پرورش به ویژه معاونت آموزش ابتدایی به صورت مشارکتی و ارائه طیف وسیعی از منابع آموزشی برای معلمان، والدین و والدین با درک اهمیت مسائل آموزشی و ایجاد فرصت برای مسائل اجتماعی. مهارت های رشدی و ارتباطی این را یک دستاورد مثبت می دانستند.

وی افزود: در حالی که نوع و کیفیت ارزیابی های انجام شده در فضای مجازی دقیق نبوده است، افت واضح و ظریفی در آموزش و کاهش چشمگیر تعداد دانش آموزان مشاهده شده است.

حکیم زاده اثرات منفی آموزش الکترونیکی بر طرد دانش آموزان و آسیب به مهارت های رشد اجتماعی دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی را بیان کرد: فناوری. ” یا وجود والدینی که می توانند به طور مؤثر بخوانند و بنویسند تا یادگیری را راهنمایی و پشتیبانی کنند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، وی به بررسی این مطالعه بین المللی پرداخت و به این نتیجه رسید: بر اساس این مطالعات فرصت های آموزشی آتی هماهنگ می شود. بنابراین از این به بعد باید برای این موضوع برنامه ریزی کنیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا