استان ها

آزادسازی سواحل در مازندران با جدیت دنبال می شود

به گزارش دانا نیوز مازندران، سیدمحمود حسنی پور در جلسه دریابانی استان با بیان اینکه سواحل آزاد شده در آبان ماه 1401 باید تاثیر مثبتی بر مردم داشته باشد، گفت: این سواحل در آبان ماه سال 1401 آزاد شده اند. مناطق ساحلی برای رضایت عمومی مردم، رئیس جمهور و دولت.

وی گفت: تمامی 60 سواحل باید آزادسازی شود و بخش غیرخصوصی در بیستمین روز پس از پایان سواحل 60 متری مشکلات را گزارش کند. کسانی که توسط گارد ساحلی آزاد می شوند باید نامه ای به رئیس جمهور ارسال کنند که “آنها وظیفه دارند اطلاعات دقیق و کامل را ارائه دهند.”

استاندار مازندران گفت: آزادسازی سواحل به دستور رئیس جمهور است و خودش وارد شده و دفتر رئیس جمهور می خواهد مرتب و گاهی چند بار در روز گزارش بدهد، بنابراین وظیفه آزادسازی سواحل بسیار است. دشوار. و باید بدون استثنا کامل شود. “ساحل را آزاد کنید.

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی سواحل عمومی و خصوصی باید بدون دلیل انجام شود و اگر گروهی در این راستا اقدام نکنند، مسئولیت آن بر عهده حاکمان است.

وی گفت: رهاسازی 60 متر منابع طبیعی باید به درستی گزارش شود. در سفر بعدی به دولت ایالتی، گزارش تحلیلی در مورد روند باید به رئیس جمهور ارائه شود.

وی ادامه داد: در مقوله ساحلی با دخالت حاکمان باید نگاهی به بهره برداری از سواحل داشته باشیم، بنابراین در بهره برداری از سواحل سلامت ساحل بسیار مهم است، برخی از سواحل وضعیت مناسبی ندارند. او گفت. یک طرح جامع ورزش دوچرخه باید برای تمام سواحل ایالت تدوین شود. طبیعت سواحل و شهرداری ها باید توسط حاکمان تکامل اداره شود.

سواحل قابل توجهی ایجاد کنید تا مردم بتوانند سواحل تغییر و آزادی را لمس کنند.

48

دکمه بازگشت به بالا