استان ها

پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش کشور برگزار می‌شود

آنطور که این خبرگزاری گزارش داد دانا نیوز از استان زنجان؛ سجد اجاقلو گفت: قرآن کرم رنگ انجمن کار و تلاش کشور با هدف ترویج فرهنگ اقلیت ها قرآن مقدس و با شناخت و ارتقای قدرت قرآن سالانه در معاونت امور فرهنگی وزارت تعاون. کار و تامین اجتماعی برگزار شد و با توجه به رعایت شرایط فاصله اجتماعی طی دو سال گذشته، به درستی تصویربرداری شده است.

پانزدهمین دوره مسابقات جزء خوانی قرآن کریم 21 تا 6 دی ماه برگزار می شود.

مدیرکل امور اجتماعی تعاونی ها کار و ایمنی توصیف نمایندگان منطقه زنگبار از کار و تلاش استان زنجان آنها از جمله مسابقاتی هستند که دارای بیش از 250 مسابقه برگزیده قرآن کریم، حضور در بین هزاران شرکت کننده و حفظ کشوری توسط بخش های روخوانی هستند. (10 قسمت 20 قسمت کل) و مفاهیم در دو قسمت برادران و خواهران رقابت پرداخت می کند.

اجاقو خاطرنشان کرد: این مسابقات ویژه کارکنان و خانواده به آنها اعم از همسر و فرزندان داده می شود.

// انتهای پیام //

ادامه مطلب

ارز در

خبرنگار:

دیوید کری

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دکمه بازگشت به بالا