استان ها

قشم قطب دانشگاهی منطقه می شود

به گزارش کاشم آنلاین، افشار فتح الهی در گفت و گو با مشاور ریاست دانشگاه پیامه نور، اظهار داشت: تمام تلاش خود را بکار ببرید تا نقش مهم دانشگاه در تربیت نیروی انسانی صنایع و روند ورود به کشم مدنظر قرار گیرد. منطقه آزاد.» از آن برای ایجاد یک مرکز دانشگاهی استفاده خواهیم کرد. همچنین آماده شروع همکاری با دانشگاه پیام نور هستیم.

رئیس سازمان منطقه آزاد کشم از آمادگی این سازمان برای امضای تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور خبر داد.

* کشم مرکز اصلی مراکز بین المللی دانشگاه پاس نور در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

سعید علی علم الهدی مشاور رئیس دانشگاه پیم نور بر لزوم گسترش دانش و استفاده از ظرفیت دانشگاه تاکید کرد. آزاد قشم، دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی قشم شاید پردیس اصلی دانشگاه پیام نور در خلیج فارس باشد.

وی به نقش مهم جذب دانشجویان خارجی در توسعه اقتصادی جزیره کشم اشاره کرد: تعداد دانشجویان خارجی از هند به ویژه پاکستان.

رئیس مجتبی سلطانی احمدی رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور ابراز امیدواری کرد که در ماه آینده کارگروه ویژه همکاری های دوجانبه تشکیل شود. از ظرفیت بیشتر این دو گروه برای حل مسائل استفاده می شود.

48

دکمه بازگشت به بالا