اجتماعی

رأی اعضای شورای شهر به باغ بودن ۲ ملک در تهران

اعضای شورای شهر سه پرونده هیئت ثبت را بررسی کردند و در نهایت به داشتن دو ملک در تهران رای دادند.

به گزارش دانا نیوز، صبح امروز 3 تابلوی ثبت بر سر میز شورای شهر تهران بررسی شد و اعضای شورا در خصوص بودن یا نبودن این تابلوها در باغ رای دادند. در این ملک 75 اصله درخت وجود دارد و عکس های هوایی نشان می دهد که درختان با ارزش زیادی در این ملک وجود دارد و کارشناسان می گویند 21 درخت تا 80250 نظر کمیسیون شهرسازی در این باغ است. ویژگی.

به گزارش دانا نیوز؛ اعضای شورای شهر نیز باغ تابلوی ثبت را اعلام کردند.

عباسی در تشریح جزئیات پرونده دیگری به شماره 1542.1.1 گفت: در این ملک 73 اصله درخت وجود دارد. 33 درخت عکس های هوایی نیز درختان فراوان و ارزشمند این ملک را نشان می دهد و ما نیز این ملک را باغ اعلام کرده ایم.

به گزارش دانا نیوز، اعضای شورای شهر این ملک را به باغ تبدیل کرده اند.

عباس گفت: این پلاک اوایل سال 86 از کمیسیون ماده 7 رای غیر باغبانی گرفت اما در همان سال تقویت شد و به شماره 31 رسید، کمیسیون ماده 7 این ملک را به باغ تبدیل کرده است.

آگهی. در ماده 7 کمیسیون در سال 1377 مجدداً ملک را باغ و در سال 1378 اعضای مجلس مجدداً ملک را باغ اعلام کردند. کمیسیون گفت که تحقیقات نشان می دهد. حد نصاب درختان این ملک باید 44 باشد، حداکثر تعداد درختان این ملک 29 درخت بوده و حد نصابی وجود ندارد و بررسی اسناد و مدارک مالکیت نشان می دهد که درختان این ملک بی ارزش و بی ارزش هستند. طبق نظر کمیسیون این ملک باغ نیست.

پرویز سروری در پاسخ به این موضوع گفت: سند باغ نیست و درختان ارزش اکولوژیکی ندارند و جای سوال است که چرا این ملک در این سال ها در باغ اعلام شده و شهروند باید به شورا مراجعه کند. سیستم قضایی سال هاست که وجود دارد.

وی گفت: باید در این زمینه از سازمان پارک ها سوال کنیم.

چمران افزود: متأسفانه در بحث باغ مسائل دیگری وجود دارد و مردم آسیب می بینند؛ اما تلاش ما این است که بر اساس منطق و واقعیت ها قضاوت کنیم.

مختاری، رئیس شرکت پارک ها در صحن دادگاه به سروری گفت: شما موضوع دیگری هستید و من به بگ رای دادم. وی گفت: من حضور نداشتم اما یک کمیسیون سه نفره و یک نماینده شورا حضور داشتند.

چمران در توضیح این موضوع نامه ای به شرکت پارک ها نوشت که در سایر امور نه فقط سازمان پارک بلکه اعضای کمیسیون نیز کوتاهی کرده است. اگرچه این موضوع رای خارج از باغ است اما این موضوع به شورا آمد و مورد بحث اعضا قرار گرفت و اینکه چرا بیرون باغ رای دادند.

مهدی چمران خبرنگار دانا نیوز در واکنش به این اظهارنظرها گفت: نقد یک نفر نیست، بلکه باید روند را تغییر داد.

به گزارش دانا نیوز، با توجه به پایان یافتن جلسه و برخی نواقص، موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران ارجاع شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا