استان ها

۸میلیون هکتار اراضی استان سمنان تثبیت ملی شده است

به گزارش خبرگزاری دولتی سمنان، عسگر دربانی مدیر ثبت اسناد و املاک به میزبانی دفتر مدیر منابع طبیعی و حوضه داری در تعامل با اداره کل حفاظت منابع طبیعی نسبت به ثبت آن هشدار داد.

او گفت که 76 دفتر تأیید اسناد در این ایالت برای تسهیل توسعه اسناد مالکیت زمین وجود خواهد داشت.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک منطقه سمن، مساحت کل استان سمن 9 میلیون و 138 هزار هکتار است که 8 میلیون و 100 هزار هکتار آن زمین است. ایجاد اراضی ملی و منابع طبیعی که در ایالت سمان تأسیس شد، جان تازه ای به اراضی ملی بخشیده است.

دوربینی گفت: تمام تلاش ما در پایان سال در استان سمنمان انجام می شود.

48

دکمه بازگشت به بالا