فرهنگ و هنر

تغییر تصویر نژادپرستانه به یک پیتزای خوشمزه!

یک هنرمند ایتالیایی متون و نقاشی های نژادپرستانه را به آثار هنری تبدیل می کند.

به گزارش رویترز، هنرمند ضد نژادپرست ایتالیایی متن زشت را به غذا به کیک و عبارت “هیتلر من” را به “کلوچه من” تبدیل می کند.

پیر پالو اسپیناز هنرمند 39 ساله گفت: “من با جایگزین کردن نمادهای نفرت با تصاویر غذاهای خوشمزه از شهرم محافظت خواهم کرد.”

تصویر نژادپرستانه را به یک پیتزای خوشمزه تبدیل کنید!

اخیراً صفحه اینستاگرام یک هنرمند در یکی از غارهای کوچک ورونا علائم و شعارهای نژادپرستانه را فاش کرده است.

این هنرمند اکنون شعارهای نژادپرستانه را با یک پیتزای بزرگ مارگاریتا، سالاد کپر می پوشاند. یک گوجه فرنگی بزرگ جایگزین یکی از صلیب های شکسته روی دیوار غار می شود. برای هر هنرمند حدود 15 دقیقه طول می کشد تا این تصاویر را بسازد.

تصویر نژادپرستانه را به یک پیتزای خوشمزه تبدیل کنید!

در سال های اخیر، گروه های حقوق بشر گزارش داده اند که نژادپرستی در ایتالیا به دنبال مهاجرت گسترده از آفریقا در حال افزایش است. ایدئولوژی فاشیستی و دیکتاتور جنگ زده موسولینی هنوز طرفدارانی دارند.

هنرمند مشهور در ورونا نیز دشمنانی پیدا کرد. او تهدید کرد که روی یکی از دیوارها اسپری می کند، اما این عبارت ترسناک را با ادویه “نیوکی” پوشانده است.

اسپیناز گفت: نکته مهم یادآوری ارزش های فراموش شده مانند ضد نژادپرستی است و باید این ارزش ها را به خود یادآوری کنیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا