حوادث

سقوط ناگهانی افراد در چاله‌ها مرتبط با فرونشست زمین نیست

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است سقوط ناگهانی افرادی که در شبکه های اجتماعی به گودال می افتند به دلیل فقر نیست؛ مناسب نیست این چاه های اضطراری فیلتر و ساختار شوند.

به گزارش دانا نیوزدکتر علیرضا شهید با استناد به انتشار فیلمی از سقوط ناگهانی مردم در فضای مجازی می گوید آبراه های قدیمی رخ داده و اینها چندان به یارانه مربوط نمی شود (تعریف کلی). در چند سال اخیر در تهران تقریباً تمامی فروچاله ها یا ریزش حفاری ها، تونل ها یا سقف قنات ها با ریزش و مواردی از این دست همراه بوده و اغلب پس از بارندگی شدید که زیرزمینی نیز رخ می دهد و یا شکستگی لوله های آب، این پدیده ها رو به افزایش است. .

او گفت: «هر رویداد منفی طبیعی یا مصنوعی دارای مراحلی است که می توان در برابر آن مقاومت کرد. اما آنچه مسلم است بیش از 20 سال پیش تعداد یارانه ها و تعداد مزارع، وسعت یارانه (ده برابر حد متوسط)، سطح زمین به طور چشمگیری افزایش یافته و در نهایت در سال های اخیر خطر زمین لغزش و زیرساخت ها افزایش یافته است. آسیب در حال افزایش است او رسیده است.

وی گفت: بر این اساس، نباید انکار کرد که رویداد یارانه به دلیل شیوع بسیار خطرناک است. متأسفانه در برخی زمینه ها حتی برای پاسخگویی و مدیریت دیر شده است.

رئیس سازمان زمین شناسی به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و مواد معدنی، این اقدام را نتیجه اقدامات دیگر دانست نه یارانه زمین و در ادامه آرامش گفت. بنابراین وقوع و تداوم آن به معنای تثبیت و تداوم فشار بیش از حد بر منابع طبیعی است. یارانه یکی از شاخص های تخریب زمین یا اکولوژیک است که نشان دهنده مرحله نهایی تخریب است. تخریب زمین، فرسایش، جنگل زدایی و… تنها یکی از آخرین نشانه های روند تخریب زمین است که در نهایت منجر به مهاجرت و مسکن می شود.

وی «فشار بیش از حد بر منابع آبی» و «خشکسالی و تغییرات اقلیمی» را از عوامل اصلی برشمرد و گفت: پیچیدگی و پیچیدگی معرفی زمین به بیننده بسیار گسترده است. این یارانه بیش از بیست سال است که به صورت سیستمی اجرا می شود و حداقل سه حوزه مهم کشور در بیست سال گذشته رصد شده و هر کدام نتایج را در قالب نقشه، گزارش، مشاوره، نامه و رسانه ارائه می کنند. ارائه دهندگان و مجریان، تا جایی که به محققان و کاربران مربوط می شود، پیگیر و پیگیر هستند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا