استان ها

برخورد جدی شورای اسلامی ملارد با هرگونه تغییرات مرزی غیر قانونی در شهر

خبرگزاری بوران از تهران گزارش داد ؛ در ابتدای این جلسه ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در مورد مشکلات شهروندان در ابعاد مختلف به ارزیابی راهکارهای موجود در زمینه های خدمات ، فرهنگ و جامعه پرداختند.

حسن مولایی ، رئیس شورای اسلامی شهر ملارد ، با اشاره به بحث در مورد تغییر مرز ملارد ، گفت: به “

در جلسه بعدی ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد شش موضوع مهم را مورد بحث قرار دادند ، مانند پیش نویس که از دسترسی اعضای خانواده به تحصیل ، اشتغال و بودجه حمایت می کند ، تصمیم گیری در مورد موضوعات ارائه شده به شورا ، بررسی و ارسال مصاحبه. کمیسیون شهرسازی و معماری. دریافت گروه خیریه یا جهادی برای کمک به فقرا در مرکز معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ، دستورالعمل بودجه برای شوراهای اسلامی شهرها ، روستاها و مراکز آموزشی. س questionال مدیر خدمات پزشکی اولیه در تهران

در بخشی دیگر از این نشست ، محمد بهمنی شهردار ملارد مسائل ، مسائل و لوایح ارسال شده را توضیح داد.

231

67

دکمه بازگشت به بالا