اجتماعی

نحوه فعالیت «اتوبوس های زندگی»

رئیس آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران از واکسیناسیون 324 هزار نفر در مرحله اول آزمون واکسیناسیون جهاد در شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش ESNA در کنار آغاز مرحله دوم واکسیناسیون جهادی در تهران ، مدیریت شهری که سیاست ارائه خدمات را در اختیار دارد ، در دسترس ترین مکان برای شهروندان برای اولویت بندی ستمگران است. ، گروه های آسیب پذیر و افراد بالقوه. فاز دوم برنامه واکسیناسیون مدیریت بحران به تازگی طراحی و ارزیابی شده است و در سه حوزه خدمات بهداشتی ، فاصله فیزیکی هوشمند و خدمات مشارکت اجتماعی ، طبق دستور شهردار تهران اجرا خواهد شد.

مرحله اول بازرسی بر ایجاد مراکز ایمن سازی دائمی و سیار متمرکز بود.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، تاکنون حدود 324 هزار نفر توسط شهرداری تهران واکسینه شده اند و ارائه این خدمات در مرحله دوم ادامه خواهد داشت.

ادامه – دومین بررسی واکسیناسیون جهادی امروز در 22 ایستگاه مترو ، 220 مسجد ، 22 اتوبوس سیار و 137 افراد آسیب پذیر انجام می شود.

نصیری در مورد استقبال کم در مراکز واکسیناسیون شهروندان ، گفت:

بر اساس گزارش اطلاعات شهر ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان گفت: اتوبوس های زندگی در این مرحله بر واکسیناسیون شهروندان و در دسترس بودن خدمات ایمن سازی تمرکز می کنند و در زمینه هایی مانند مشاوره ، کمک وفادار و موارد دیگر فعالیت خواهند کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا