علمی و پزشکی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش یک خبرگزاری آنلاین ، اولین گزارش اداره پاداش ماهاراگا ، تعداد کارها و مراحل قضایی در هر دو محارن ادب و مهرگن ورلد منتشر شده است.

به گفته دفتر جایزه ، اولین شماره های سالهای 1398 و 1399 ، 1527 عنوان داستانی و مجموعه تاریخی به این رویداد فرهنگی رسیده است.

به گفته دفتر جایزه ، تعداد 165 مقاله در اولین شماره کتابهای علمی- محیطی منتشر شده در سال 1398 و 1399 به دفتر رسیده است که نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای مجله محدود. دنیا تغییر نکرده است.

کارنامه و عملکرد 77 سازمان غیر محیطی (1398 و 1399) توسط داوران در جایزه جهانی مارگان بررسی می شود. تعداد و مشارکت سازمان های مردم نهاد (NGO) در طول این جام جهانی 25 درصد افزایش یافته است.

فقه شغلی در دو سطح با مشارکت 12 قاضی در دو سطح و 7 قاضی در مغرب انجام می شود.

دور اول این جایزه را گوباد آذرین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامزا تاژمهیر قضاوت خواهند کرد. ابوالفضل خوزینی به پایان رسید.

جایزه جهانی را هوشون زی ، عبدالحسین واهازاده ، محمد درویش ، زهرا گالیچی پو ، محمدرضا داهی ، بهرام معلم و موژگان جمشیدی قضاوت خواهند کرد.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه مرگان با اشاره به شیوه انتخاب و ترویج بهترین «رمان های زبان مادری» در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان می گوید: این کتاب در اصل به زبانهای غیر فارسی نوشته شده است. فرهنگ ایرانی – زبان مادری نویسنده – سپس به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شد. به منظور رعایت حقوق فکری نویسندگان ایرانی در قبال این گونه آثار ، فرصت قضاوت و ارزیابی این کتابها با “بخش ویژه” و مجسمه “ادبیات زبان مادری” و جایزه مهرگان اهدا شد. پاداش خواهند گرفت.

در این دوره ، مجموعه آثار و داوری کتابها در اواخر سال 1399 آغاز شد. برندگان مجسمه ، جوایز نقدی و تشکر در 9 بخش مختلف اهدا می شود.

5757

دکمه بازگشت به بالا