استان ها

اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حائز رتبه برتر شد

به گزارش خبرگزاری دانا نیوز از کازوین ؛ در طول جشن بیست و چهارمین جشنواره منطقه ای شهدای رجایی ، این شعار با ترویج دولت الکترونیک و ترویج فرهنگ سازمانی برای ارتقاء مدیران ارشد در منطقه کازوین تدوین شد. ، شهرستان کازوین ، اداره کل مالیات ، توسط اداره منطقه ای و برنامه ریزی به عنوان ابزار پیشرو در تجهیزات تولید و خدمات ارتقا یافته است و دارای بالاترین امتیاز کلی در بین 114 دستگاه است. در قالب بررسی عملکرد در سال 1999.

در تهران روز جمعه از امام ، فرماندار و جمعی از مقامات عالی رتبه این منطقه ، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد ، از سوی مدیر کل مالیات استان کازوین ، سعید هووی تجلیل شد. مجسمه.

ارائه خدمات مالیاتی الکترونیکی و تسهیل مسائل مالیات دهندگان ، با استناد به شاخص های ارزیابی تجهیزات ، مدیرکل امور مالیاتی منطقه گامی مهم و مهم در جهت نیل به اهداف عالی سازمان امور مالیاتی به ویژه در سال مالی است. زمینه شهروندی.

“سازمان امور مالیاتی یکی از شرکت های پیشرو در زمینه توسعه دولت الکترونیک است. در این راستا ، بیش از 30 خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی ارائه شده است. تا حالا.

وی با تشریح اقدامات بحران کرونا در سال گذشته ، گفت که سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی مالیات فرصت خوبی برای مودیان مالیاتی است تا تعداد مراجعه به دفاتر را کاهش دهند – که مردم می توانند از آن برای تصمیم گیری استفاده کنند. مالیات.

در طول جشنواره ، تیم ارزیابی عملکرد اداره مالیات عمومی منطقه به عنوان کارگروه ارشد ارائه شد و به خانم فاطمه پیله فوروس ، مریم پلاتونی و آقای محمد کوشبری جوایزی اهدا شد.

48

دکمه بازگشت به بالا