استان ها

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی منصوب شدند

به گزارش تیم روابط عمومی دانشگاه آزاد ، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر محسن مرادین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کراسان رضوی و رئیس واحد مسجد و دکتر گلرضا کاظمی سرپرست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کراسان شمالی و بوجورون.

در متن تصمیمات دکتر طهرانچی آمده است:

برادر دکتر محسن مرادی عزیز

با سلام و احترام

با توجه به سطح بالای تعهد و ارزش جناب عالی ، به عنوان “سرپرست استان کورسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد” منصوب شده اید.

جنابعالی ، برای تقویت ظرفیت و نیروی انسانی معنوی و مادی دانشگاه ، به ویژه نقش مدیران دانشگاه ، پرورش دانشگاه ، گسترش فضای انقلابی و تقویت دانشگاه. معرفی گروه های دانشگاهی براساس اسلام و محورهای زیر.

1- ایجاد مبانی دینی و فرهنگی و توجه به آموزش و پرورش بخش مهمی از سیاست های فرهنگی دانشگاه است

2- ارتقاء کیفیت آموزش با توجه به نیازهای جامعه در طرح آمایش سرزمین

3- ارتقاء سطح مطالعات توسعه ای و استفاده کارآمد از تحصیلات تکمیلی برای حل مشکلات کشور در چارچوب برنامه نظارت مستقل.

4- ترویج فرهنگ سازمانی و پیاده سازی سیستم مدیریت کارآمد و ایجاد فرهنگ پاسخگویی و حفظ کرامت انسانی خانواده وسیع تر دانشگاه و ذینفعان.

5- افزایش بهره وری کلیه عوامل با اجرای پروژه های اطلاعاتی در چارچوب ماموریت دانشگاه ، تأکید بر پایبندی به قوانین و مقررات و توانمندسازی خانواده بزرگ دانشگاه با هدف استخدام اعضای مبتنی بر فناوری و دانش بنیان.

6- با حفظ نظم و انضباط مالی و مدیریت و تاکید بر استفاده از مواد ایرانی برای تقویت و حمایت از تولیدات داخلی ، از دارایی ها و سرمایه دانشگاه محافظت کنید.

7- هدایت و هماهنگی ادغام زیرمجموعه های ایالت در چارچوب ماموریت ها ، اهداف و ماموریت های دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای امور در این گروه ها.

8- تعامل م andثر و تحریک کننده با هیئت امنا و مقامات منطقه ای و حمایت از توسعه هوشمند منطقه ای در ولسوالی بر اساس برنامه برنامه ریزی دانشگاه.

امیدواریم آنها با تکیه بر درگاه وحدت مقدس در خدمت به اسلام و مسلمانان و اهداف مقدس جمهوری اسلامی موفق باشند.

شایان ذکر است که مرادی دارای مدرک دکتری نیروی انسانی و رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی در ایالت کراسان شمالی و از اعضای دانشکده واحد امام رضا (ع) واحد بوجروند است. دکتر مرادی یکی دیگر از معاونان توسعه و پشتیبانی دانشگاه امام رضا (ع) و معاون اداری و مالی علوم اسلامی در دانشگاه رضوی است.

دکتر طهرانچی در نامه جداگانه ای نیز از دکتر مسعود طاهری لری ، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کراسان رضوی و مشهد تشکر کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بجنورد در استان کراسان شمالی

برادر عزیز دکتر گلرضا کاظمی

با سلام و احترام

در نتیجه تعهد و ارزش جناب عالی به شما ، به عنوان “رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کره شمالی و شعبه ای از بوجوروند” منصوب شده اید.

جنابعالی ، برای تقویت ظرفیت و نیروی انسانی معنوی و مادی دانشگاه ، به ویژه نقش مدیران دانشگاه ، پرورش دانشگاه ، گسترش فضای انقلابی و تقویت دانشگاه. معرفی گروه های دانشگاهی براساس اسلام و محورهای زیر.

1- ایجاد مبانی دینی و فرهنگی و توجه به آموزش و پرورش بخش مهمی از سیاست های فرهنگی دانشگاه است

2- ارتقاء کیفیت آموزش با توجه به نیازهای جامعه در طرح آمایش سرزمین

3- ارتقاء سطح مطالعات توسعه ای و استفاده کارآمد از تحصیلات تکمیلی برای حل مشکلات کشور در چارچوب برنامه نظارت مستقل.

4- ترویج فرهنگ سازمانی و اجرای سیستم مدیریت م andثر و ایجاد فرهنگ پاسخگویی و حفظ کرامت انسانی خانواده و ذینفعان گسترده دانشگاه.

5- افزایش بهره وری کلیه عوامل با اجرای پروژه های اطلاعاتی در چارچوب ماموریت دانشگاه ، تأکید بر پایبندی به قوانین و مقررات و توانمندسازی خانواده بزرگ دانشگاه با هدف استخدام اعضای مبتنی بر فناوری و دانش بنیان.

6- با حفظ نظم و انضباط مالی و مدیریت و تاکید بر استفاده از مواد ایرانی برای تقویت و حمایت از تولیدات داخلی ، از دارایی ها و سرمایه دانشگاه محافظت کنید.

7- هدایت و هماهنگی ادغام زیرمجموعه های ایالت در چارچوب ماموریت ها ، اهداف و ماموریت های دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای امور در این گروه ها.

8- تعامل م andثر و تحریک کننده با هیئت امنا و مقامات منطقه ای و حمایت از توسعه هوشمند منطقه ای در ولسوالی بر اساس برنامه برنامه ریزی دانشگاه.

امیدواریم آنها با تکیه بر درگاه وحدت مقدس در خدمت به اسلام و مسلمانان و اهداف مقدس جمهوری اسلامی موفق باشند.

کاظمی دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی واحد کوچای دانشگاه آزاد اسلامی است.

دکتر طهرانچی در نامه جداگانه ای از محسن مرادی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بوجوروند ایالت کراسان شمالی تقدیر کرده و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

پایان پیام / 4040 /

دکمه بازگشت به بالا