حوادث

۳ پایگاه مدیریت بحران تهران همچنان در اختیار ستادکرونا به عنوان نقاهتگاه

رئیس آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران 28 امتیاز پایه برای درمان وبا در تهران ارائه کرد:

به گزارش دانا نیوز ، رضا کرمی محمد گفت: “طی سه سال گذشته ، اساس سه بحران توانبخشی بیماران بدحال در پیشخوان کرونا بوده است ، اما تنها در دومین شیوع ویروس کرونا. استفاده شده.

وی افزود: “این پایه ها هنوز در مقر کرونا مستقر هستند.”

وی در مورد پایداری و ایمنی داوطلبان خانگی در مراکز ایمن سازی گفت: در نامه ای ، این سازمان ستاد کرونا و فرمانداری تهران را از نیروهای داوطلب مطلع کرد. البته گزارش ها نشان می دهد که تنها یک قسمت از این داوطلبان فعال است.

بر اساس گزارش شهر ، آیا انقضای استفاده کرمی محمد از زیرساخت ها و تجهیزات بحران برای شرایط بحرانی به پایان می رسد؟ اکثر وسایل زیرزمین در وسط روز فرسوده نمی شوند و سایر وسایل مانند ماسک ، چادر و … به دلیل فرسوده یا فرسوده بودن جایگزین در نظر گرفته می شوند. به طور کلی با توجه به بودجه ای که شورای اسلامی شهر تهران اختصاص داده و طرح تفصیلی ، تجهیزات موجود در مدیریت مشکل به طور مداوم در حال تعمیر و به روز است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا