استان ها

منابع آبی لرستان بسیار نگران کننده و وخیم است

به گزارش خبر لرستان آنلاین ، داریش حسن نژاد مدیرعامل این شرکت با معاون وزیر حفاظت ، مدیر منطقه ای حفاظت از آب و مدیر منابع آب در شهر سلسه دیدار کرد.

بر اساس پیش بینی ها و ادامه بحران خشکسالی ، بسیاری از رودخانه های این منطقه خشک شده اند و پر شدن بیش از حد ذخایر آب های زیرزمینی پتانسیل منابع آب زیرزمینی را افزایش می دهد و منجر به آسیب جبران ناپذیری به منابع آب منطقه می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستون افزود: برای رسیدگی به وضعیت موجود با سازگاری با کم آبی ، نظارت و اجرای برنامه های جاری برای کنترل و کنترل جریان آب و آب های سطحی ، بستن چاه های غیرمجاز ، حفر چاه به صورت علمی و نوسازی آبیاری کشاورزی ، بهبود مصرف آب پیاده سازی سیستم های آبیاری ، توسعه سیاست های کشاورزی و انطباق با آب و هوای منطقه ، تطبیق کم آبی و بهبود شیوه های کشاورزی ، ممنوعیت محصولات آبیاری ، بخشی دیگر از راه های کاهش تنش آبی در لرستان است.

در پایان این نشست ، یادبودی به همت مدیر آب منطقه ای لرستان ، عبد احمد ، دادستان سید احمد موسوی ، یونیس آزادو پوره دادستان عمومی انقلاب و عسگر ایسایی فرمانده پلیس سلشله برپا شد. وی از تصمیم شورای عالی آب برای بسته شدن چاه های غیرمجاز و طرح احیا و متعادل سازی برای اقدام قاطع در مورد تخلف از منابع آب زیرزمینی تقدیر کرد.

48

دکمه بازگشت به بالا