اجتماعی

بخش خصوصی مشمول تعطیلی‌های کرونایی/ تقاضا برای تعطیلی شهربازی‌ها و پارک‌ها

به معاونت بهداشت محیط و کسب و کار در وزارت بهداشت تأکید فنی شده است – در روزهای بسته (دوشنبه 16 اوت تا شنبه 20 اوت) به طور همزمان در بخش های دولتی و خصوصی.

به گزارش ENA ، مهندس محسن فرهادی گفت: “تحقیقات تشدید شده است و همه بازرسان بهداشت محلی و کارگران شبانه روزی آماده هستند. در حقیقت ، بخشی از این تعداد تحقیقات مشترک با مقامات اجرای قانون و بازرسان دولتی زندان و شورای اتحادیه بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت تهران بدتر از استانهای دیگر بود ، گفت: به طور متوسط ​​70 درصد از این روزها بر اساس کارگروه از پروتکل پیروی کرده و راهروهای بزرگ بسته شده است. به طور کلی ، احترام متوسط ​​برای کل کشور بهتر از تهران است. از آنجا که تهران شاهراه فعالیت در استان های دیگر است ، اگر بتوانیم تمرکز و توجه را کاهش دهیم ، موفق خواهیم شد ، در غیر این صورت تعطیلات هرگز به ما کمک نمی کند.

فرهادی گفت: “پارک ها و پارک های تفریحی باید بسته شود و ما از شهرداری ها می خواهیم که این مراکز را تعطیل کنند ، در غیر این صورت از علوم پزشکی درخواست مداخله و توقف فعالیت این مراکز را خواهیم داشت.”

وی گفت: “در فرمان اخیر ، مشخص شد که تعطیلی شامل بخش های دولتی و خصوصی می شود.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا