استان ها

درخشش دانش آموزان آبادانی با کسب ۳۷ رتبه برتر استانی در دومین جشنواره علمی پژوهشی کشور

حبیب الله رمضانی در مصاحبه با کبر آنلاین در آبادان گفت که دانش آموزان با 10 محور و 60 جهت مختلف برای کسب امتیاز و مجوز حرکت به سطح کشوری با هم رقابت کردند.

وی افزود: دانشجویان مرکز تحقیقات دانشجویی بصیرت آبادان مفتخر هستند که دارای مجوز شرکت در سطح ملی با 37 نمره بالا هستند.

این موفقیت را به دانش آموزان و والدین آنها تبریک می گویم. این جشنواره نقش مهمی در اشاعه فرهنگ پژوهش در دوران نوجوانی داشته است. دانشمندان ، از تلاش های آنها قدردانی می کنم.

معاون آموزشی و مدیر آموزش و پرورش آبادان با یادآوری اینکه 17 پروژه و 37 پروژه در طول جشنواره در سال گذشته انتخاب شده بودند ، حضور دانش آموزان مستعد در این شهر و پتانسیل مرکز تحقیقات بصیرت برای یافتن و هدایت دانش آموزان را برجسته کرد. ‘استعدادها

ماه رمضان ؛ وی اسامی نامزدها و مشمولان رتبه کشوری را به شرح زیر اعلام کرد.

دبیرستان “بهار آبکو” فرزانگان – میله بیوتکنولوژی ، موقعیت علمی – پژوهشی

دبیرستان “سید ایست ضیا” دبیرستان فرزاننگان – میله بیوتکنولوژی ، موقعیت علمی – پژوهشی

دبیرستان نخبه حسن حسبوی – نیروی جدید – صنایع دستی سبز

دبستان غیرانتفاعی Shaden ADB – The New Energy Rod

دبستان “نیما جوان” شهید ندای اسلام – قدرت نیروهای جدید – روند کتاب گرافیکی

دبستان “محمد پارسا کنواتی” شاه ندای اسلام – سلول تنه و درمان توانبخشی – روند کتاب تصویرگری

شهید “علی هجری” در دبیرستان هشتی – سلول درخت و پزشکی توانبخشی – روند مقاله علمی -گسترده

دبستان غیرانتفاعی Shaden ADB – استراتژی ادبیات – ترسیم روندها بین آثار جهانی و تمدن فوق العاده ایرانی.

دبستان “سارا محسنی” شهید فرناز باکری – ادبیات – افسانه ها

دبیرستان “آتنا عمادی” شهید مریم فرهانیان – ادبیات – افسانه ها

“محدث متوسری سلطان زاده” دبیرستان ملک شورایی بحیر دار – ادبیات – افسانه

دبستان رها صفایی فر شهید فرنز باکری – ادبیات – روانشناسی

فیلترینگ غیر انتفاعی دبیرستان توسط ناز کوروت – ادبیات راد – گرایش ران

دبیرستان “نرگس رامی” فرهنگیان – ادبیات – روایت

“سارا جوکار” دبیرستان شهید کده کبری – میله ادبیات – ارائه داستان کوتاه

دبستان “نیما جوان” شهید ندای اسلام – کد سهام – گرایش به بازی های کامپیوتری خراش

“مهدی اسماعیل زاده سودجانی”

دبیرستان شهید بهشتی “آرمین داوس محمد” – کدک – طراحی نرم افزار و محل بازی موبایل در قسمت ضمیمه

هنرستان “محمد کاظم بحرانی پور” آلمه جعفری – کد راد – چیدمان برنامه ویندوز

هنرستان عالم جعفری “خوزه عبودزاده” – کدک – چیدمان برنامه ویندوز

دبیرستان “زینب عبودزاده” فرزانگانگان – میله گیاهی – موقعیت بسته بندی

دبیرستان “مبینا ضابطی” فرزانگان – میله گیاهی – چیدمان بسته بندی

فیلتر دبیرستان غیرانتفاعی کواسر بات – فناوری و مرکز حمل و نقل فضایی پیشرفته – عکاسی

دبیرستان علیرضا بلدی شهید کاتم الانبیاء – مرکز فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته – عکاسی

ایران: یک دبستان – دسترسی به فناوری نانو – معلم جوان

دبستان “فردوس مجدمی مقدم” ایران یک – سهام فناوری نانو – معلم خردسال

دبستان سید محسن شرفیان شهید ندای اسلام – فناوری نانو – معلم کوچک

دبیرستان “رقیه زواریان” دبان – میله آزمایشگاه علوم تجربی – موقعیت فیلم

دبیرستان نینا – میله آزمایشگاه علوم تجربی – موقعیت فیلم

دبیرستان “بحیر آبکو” فرزانگانگان – میله آزمایشگاه علوم تجربی – کارگردانی انیمیشن

دبیرستان “سید ایستگاه زیزا” دبیرستان فرزاننگان – میله آزمایشگاه علوم تجربی – کارگردانی انیمیشن

دبیرستان “محمد ملکور” شهید بهشتی – میله آزمایشگاه علوم تجربی – نرم افزار کاربردی

“رقیه مسگر” ساختمان سمیه – میله آزمایشگاه علوم تجربی – موقعیت انیمیشن

“سر ساغر لفته” سمیه کانواتور – میله آزمایشگاه علوم تجربی – انیمیشن

فیلتر دبیرستان غیرانتفاعی کواسر بات – میله آزمایشگاه علوم تجربی – چیدمان فیلم

دبیرستان غیر انتفاعی فیلتر “بهار کارکنان” – میله آزمایشگاه علوم تجربی – موقعیت فیلم

دبیرستان “محمدرضا آبادی” شهید کاتم الانبیاء – میله آزمایشگاه علوم تجربی – انیمیشن

48

دکمه بازگشت به بالا