حوادث

شناسایی مخاطرات محله با جلب مشارکت شهروندان

خطرات محله را با مشارکت شهروندان شناسایی کنید

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران بر لزوم جلب مشارکت شهروندان و رسیدگی به مدیریت بحران و آسیب پذیری شهر و همچنین چالش های قابل حل تأکید کرد.

بر اساس یک گزارش خبری رازا کرمی محمد که در راه اندازی اولین مسابقه تصادف در محله برای آگاهی از خطرات کار و زندگی صحبت کرد ، گفت: “این مسابقه با هدف ایجاد روابط دو جانبه بین نهادهای دولتی است.” و با جلب مشارکت شهروندان و شهروندان ، از مسئله مدیریت بحران و آسیب پذیری در شهر آگاه شده اند.
به گفته کرمی محمد ، برای مشارکت در مدیریت مشکلات باید به مردم زمین داده شود و یکی از اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود ، برگزاری جشنواره ها و مسابقات مختلف برای بررسی مدیریت مشکلات بین خانواده ها و جوامع است. مشارکت شهروندان حتی موفقیت آمیزتر خواهد بود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران هدف از این مسابقات را آگاهی بخشی از خطرات و خطرات موجود در کار و زندگی آنها عنوان کرد. تصادفات توسط محیط پیرامونی مورد قضاوت قرار می گیرد و هنگام بازبینی عکس ها ، شاخص های م ofثر خطر کلی تصادفات مانند بزرگی و بزرگی تهدید در شهر و هزینه کم بهبود فاجعه ، زیرشاخص ها در نظر گرفته می شوند.
رئیس جمهور گفت که 69٪ از زنان و 31٪ از مردان در این مسابقات شرکت کردند. استراتژی ها و روش های کاهش روشهای پیشگیری و آمادگی در برابر بلایا توضیح داده شده است
کرمی محمدادی افزود: از 22 مورد تهران بیشترین درصد شرکت کنندگان در 16 مسابقه بوده و بیشترین مشارکت در این مسابقات توسط ساکنان 6 شهر تهران انجام شده است. عکس ها در دو مرحله انتخاب می شوند. در مرحله اول ، 12 عکس به عنوان عکس تعریف و در مرحله آخر 3 عکس برتر و انتخاب شده انتخاب شدند.

طبق اعلام روابط عمومی شرکت پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، این مسابقه اولین مسابقه در نوع خود است که با انتشار دعوتنامه از طریق درب ورودی شرکت پیشگیری و مدیریت بحران تهران اعلام می شود. رسانه های اجتماعی ، خبرگزاری ها و برخی از ورودی های دانشگاه برگزار شد و 3 عکس برتر و نهایی انتخاب شده از عکس های تحسین شده ارائه شد. 6 تهران اعلام شد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا