اجتماعی

تاثیر فعالیت بشر بر میزان بارش های جهانی

مطالعات اقلیمی نشان می دهد که فعالیت انسان بر میزان بارندگی جهانی تأثیر گذاشته است.

تحقیقات جدید نشان می دهد که فعالیتهای انسانی و تغییرات آب و هوایی علت بارندگی بیش از حد و حوادثی مانند سیل و رانش زمین در سراسر جهان است.

طی سالهای اخیر سیل و رانش زمین زیادی گزارش شده است: بارندگی بیش از حد ، که بیش از حد طبیعی برای منطقه است ، ممکن است دلیل چنین حوادثی باشد.

تغییرات آب و هوا ، مانند El Ni oo ، بر میزان بارندگی تأثیر می گذارد. در این مطالعه ، محققان آمریکایی داده های آب و هوایی جهان را بررسی کردند تا تعیین کنند آیا تغییرات آب و هوایی ناشی از انسان بر میزان بارندگی های سنگین تأثیر دارد یا خیر.

محققان توانسته اند تصویری جهانی از تأثیر بارندگی شدید بر طیف وسیعی از داده ها بدست آورند.

وی گفت: شناسایی بارندگی ناشی از فعالیت انسان در مقایسه با اثرات تغییرات آب و هوایی مهم است. این به ما امکان می دهد برای مدیریت منابع آب و سازگار شدن با تغییرات آب و هوا برنامه ریزی کنیم.

گزارش گاردین ، ​​تغییرات آب و هوایی باعث گرم شدن کره زمین شده است. سیستم های مختلف دمای بالا را به بارندگی پیوند می دهند. در بیشتر مناطق جهان ، مکانیسم اصلی افزایش باران ، نگه داشتن بخار آب بیشتر در هوای گرم و منجر به طوفان است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا