اقتصادی

خودرو کالای مناسبی برای بورسی شدن نیست

رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بورس در پاسخ به س fromال مجلس در مورد طرح خرید و فروش خودرو در بورس اوراق بهادار گفت: این بورس نیز مخالف است. به گفته وی ، سفارش خودرو کالای خوبی است. بورس نیست

به گزارش ایسونا ، جلسه ای بین رئیس انجمن اوراق بهادار و صنعت ، رئیس بورس اوراق بهادار و رئیس شرکت های امنیتی و نمایندگان انجمن های خصوصی اتاق بازرگانی تهران ، محمد رضا نجفی منش برگزار شد. . یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی تهران در مورد قیمت خودرو در بورس با مجلس صحبت کرد.

در همین راستا ، محمد علی دهگان دهنوی – رئیس بورس و اوراق بهادار – خودرو محصول خوبی برای ورود به بورس نیست. از آنجا که بیشتر اوقات ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است ، کالا کالا است.

قرعه کشی ماشین …

وی با انتقاد از قیمت گذاری و وضعیت عرضه خودرو در کشور گفت: مطالعات نشان می دهد که نیمی از وسایل نقلیه ارائه شده به این روش علامت گذاری نشده اند ، به این معنی که آنها ذخیره شده اند. از طرف دیگر ، تولیدکنندگان نیز ضرر هر یک از این خودروها را از دست می دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در چنین مواردی اگر ورود خودرو به بورس این فساد را برطرف کند ، ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود اما شرکت بورس به طور کلی با قیمت سیستمی مخالف است. از ماشین

انتهای پیام

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا