استان ها

۳۵۰۰ نیروی نظامی و انتظامی تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری کاوین دانا نیوز ؛ سردار علی ابراهیم به خبرنگاران گفت: “من می خواهم از مردم استان تشکر کنم که با غیرت انقلابی و جهادی در دور اول انتخابات شرکت کردند.”

وی افزود: “ما معتقدیم كه نیروی پلیس در تلاش است تا یك فضای رقابتی ، مشاركتی و ایمن ایجاد كند و امنیت ناگزیر به مشاركت بیشتر مردم و رقابت سالم منجر خواهد شد.”

وی افزود: “از دسامبر 1999 ، فرض بر این است که نیروهای پلیس وظیفه دارند نظم و امنیت را مطابق با گام های برداشته شده برای اطمینان از شرکت سالم مردم منطقه در این انتخابات ، حفظ کنند. ما پیش بینی می کنیم که همکاری سپاه و BASJ با بیش از 3500 نفر در 1800 مرکز رای دهی

گزینه های 1400 - شیراز

فرمانده استان کازوین ، فرمانده پلیس گفت که همه نیروها برای تأمین امنیت مراکز اخذ رأی گام برداشته اند و نیروهایی هستند که از استفاده مناسب از مأموریت های خود پشتیبانی می کنند.

سردار ابراهیم گفت: “شرکت در انتخابات امسال مهم است و امیدواریم که شاهد انتخابات ویژه ای در کشور باشیم.”

وی افزود: تاکنون هیچ مسئله امنیتی به رهبر انتخاب نشده است به جز انتخابات و لب زدن. خوشبختانه ما هیچ مشکلی امنیتی با IGGC و بسیج نداریم.

دکمه بازگشت به بالا