استان ها

تشکیل کمیسیون ماده۱۴ برای نخستین بار در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری دانا نیوز کاوین ؛ از طرف خود ، مدیرکل راه و ترابری ، بزرگراه های کاروین ، وزیر حمل و نقل ، علیرضا مویر ، گفت: صاحبان کشتی و حمل و نقل جاده ای تاسیس شده اند

وی گفت: ماده 14 کمیسیون به طور قانونی با گروهی از رانندگان در حومه شهر بدون کارت هوشمند عمل می کند و در صورت نبود کارت هوشمند ، کمیسیون نمی تواند تخلفات را بررسی کند. .

مویال گفت: “در این کمیسیون ، از دارندگان آن کشتی های دارای کارت هوشمند به دلیل تخلفاتی مانند عدم ارائه مدارک یا حمل بار اضافی ، تحقیق خواهد شد.”

به گفته وی ، در صورت تخلفات این گروه حمل و نقل عمومی ، قانونگذار اجازه داده است کارت هوشمند قایق های آنها بسته به نوع و دفعات تخلف تا یک سال غیرفعال شود.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کازوین وزارت حمل و نقل افزود: در اولین جلسه این کمیسیون ، 30 مورد تخلف بررسی و اسناد بررسی می شود. دفاعیات مالکان ، رای دادند

48

دکمه بازگشت به بالا