استان ها

۶۱هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های قزوین آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری کاوین آنلاین؛ حمید منصور ، معاون وزیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کازوین ، از طرف خود گفت ، “به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد رودخانه و طبیعت خوب رودخانه ، همیشه در مسیر توسعه است. زمین ها به دلیل بهبود زمین های رودخانه ، گاهی تهدیدی برای دولت محسوب می شوند.

منصوری گفت: “از طرف دیگر ، طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان های مدیریت مشكل در سراسر كشور ، عمده خسارت ناشی از طغیان آوریل 1998 ناشی از تداخل و تصرف كناره های رودخانه ها و مناطق بود.

وی افزود که “نادیده گرفتن این موضوعات و پیامدهای آن صدمات جبران ناپذیری به دولت وارد خواهد كرد” و بنابراین شركت آب منطقه ای اولویت سازمانهای غیردولتی را در اراضی رودخانه قرار داده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کازوین یادآور شد: متأسفانه در حین ساخت پروژه های توسعه صنعتی ، کشاورزی ، راه سازی ، راه آهن ، رودخانه ها تهدید بزرگی برای زیرساخت های کشور است. “

به گفته منصور ، طی دو سال گذشته بیش از 61 هکتار از اراضی رودخانه در استان کازاوین از 40 میلیارد ریال پاکسازی شده است.

وی ادامه داد: این کارها عمدتا شامل مزارع متروکه ، ویلا ، گاو و سبزیجات است.

منصور به نوبه خود اظهار داشت: برای جلوگیری از تهاجم و فرسایش در حاشیه رودخانه ها به حمایت مستمر قوه قضاییه نیاز داریم و اگر دستور اعدام به سرعت در هنگام حمله در دسترس باشد ، در برابر این حادثه دفاعیات آن تقویت می شود “

سرانجام ، معاون وزیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کازوین از همکاری قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در زمینه رهاسازی علف های هرز رودخانه منطقه قدردانی کرد: همانطور که در روزهای نخست حمله به رودخانه و اطراف آن دیدیم ، از این پس با متحدان خود مصمم و سریع باشید.

46

دکمه بازگشت به بالا