اجتماعی

انتقال تجربیات ازکارکردهای کمیسیون مقام زن/لزوم حضور فعال ایران در مجامع وسازمانهای بین المللی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ایران بر اهمیت حضور فعال در مجامع بین المللی و سازمان هایی مانند کمیسیون زنان تأکید کرد: “یکی از وظایف اصلی کمیسیون وضعیت زنان تبادل تجربیات ، موفقیت ها ، شکست ها و حتی شکست ها است. ”یادگیری ، طراحی و اجرای مدلهای موفق

با توجه به ESA معصومه ابتکار ، عضو انجمن مطالعات زنان ایران ، در بیانیه ای در وب سایت “عضویت ، فرصت ها و دستاوردهای کمیسیون زنان ایران” با همکاری رئیس یونسکو و رئیس تحقیقات حقوق بشر ، صلح و دموکراسی گفت. برخوردهای مداوم و متناقضی بین دیدگاه های امنیتی و مشارکت فعال در مجامع بین المللی بود که باعث کاهش سرعت و اثربخشی ما در مجامع بین المللی می شود. رویکرد ایران به کمیسیون وضعیت زنان می تواند تبادل تجربیات موفقیت آمیز باشد و من فکر می کنم که آن قدرت.

وی گفت: “کمیسیون زنان یکی از مهمترین نهادهای سازمان ملل است.” ما وظیفه داریم در مجامع بین المللی و بین المللی برای بیان دقیق و انتقال تجربیات خود تأثیرگذار و تأثیرگذار باشیم. برخی از مخالفان با گرفتن آماری از دنیا ، گرفتن آمار از جهان ، مخالفت با دیدگاه های امنیتی و هرگونه مشارکت و دادن آنها به کشورهایی که مدتهاست دشمن هستند ، از کشور ما سو استفاده می کنند.

به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، “برخی معتقدند که حضور مجامع بین المللی مانند کمیسیون زنان گامی در جهت توسعه کشور وی ، کشورهای G7 و منطقه است. کشورها و به نفع بشریت است. “فقط خیره نشو

نقش کنفرانس رهبران جهان سوم و چهارمین اجلاس جهانی توانمندسازی زنان اگر رویکردی فعال یا مرتبط با این سازمان ها و روابط بین الملل داشته باشیم ، وضعیت کلی ما به روابط بین الملل بستگی دارد.

وی افزود: “متأسفانه ، ما شاهد برخی از جریان ها هستیم که به آرامش بیشتر نیاز دارند تا حضور و نفوذ فعال. احتمالاً دلیل این نگرانی این است که حضور ایران در صحنه بین الملل تأثیر فرهنگی بیشتری نسبت به سایر ملل دارد و آمار ایران در دسترس جامعه جهانی است. این یک حقیقت تلخ است و این رویکرد در مورد زنان بسیار عملی و بسیار محکم است. اوضاع امنیتی حتی چالش برانگیزتر بود و چالش های داخلی ایجاد می کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، که در مورد لزوم شرکت فعال در مجامع بین المللی صحبت کرد ، گفت: “ما باید در این سازمان های بین المللی گفتگو ایجاد کنیم و گفتگویی بین زنان مسلمان و انقلاب اسلامی به عنوان یک کشور مسلمان ایجاد کنیم.” اما سوال مهم بعدی این است که آیا ما توانایی نهاد سازی در سطح جهانی را داریم؟ معتقدم ما توانسته ایم این امر را در سطح بین المللی نهادینه کنیم.

ابتکار انی همچنین ادعا می کند که عضویت در چنین مجامع بین المللی با هدف تأثیر ساختاری و فکری در عرصه بین الملل انجام می شود و نکته اصلی این است که آیا ما از نظر ساختاری و فکری تأثیر خواهیم داشت.

بر اساس این اصول ، ابتکار با استناد به مبانی قرآن ، مبانی قرآن ، شهید مرتضی مطهری و ماده 101 برنامه ششم توسعه ، به اقدامات خود علیه معاون رئیس ستاد ادامه داد. در سال 1996 ، متقاضیان جنسیت برای زنان و خانواده ها در ستاد ملی با 176 زیرنویس ، هشت محور اصلی و همزمان ، مرکز آمار بر اساس شناسنامه متقاضیان عدالت جنسیتی جمهوری اسلامی ایران تأیید شد

وی گفت: “این متقاضیان در دو بخش ملی و ایالتی به تمام مناطق توزیع شده اند و ما درخواست كرده ایم كه این متقاضیان به یك طرح اجرایی نتیجه گرا تبدیل شوند.” در سال 1998 ، این متقاضیان به 31 برنامه برای عدالت جنسیتی در ایالت ها تبدیل شدند. بودجه با حضور وزیر و فرماندار با حضور وزیر و استاندار تصویب شد و ایالت ها قصد دارند شکاف های جنسیتی را کاهش دهند و عدالت جنسیتی را تأمین کنند.

به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، سیستم نظارت توسط رئیس جمهور سال گذشته راه اندازی شد و تمام اطلاعات مربوط به 176 متقاضی در سیستم ادغام شده و در اختیار مدیران قرار گرفته است.

با استناد به دو مدل دولت خوب برای زنان خانه دار ، این دو مدل از زنان خانه دار با همکاری وزارت امور داخله و وزارت کار در حال توسعه هستند تا زنان را برای “تکالیف جدید” توانمند کنند. مورد دیگر توانمند سازی زنان در حومه شهر است. سومین مدل مداوم ما زنان را برای دستیابی به بازار مجازی توانمند کنید.

یکی از معاونان نمایندگان جامعه بین المللی ظهور شاخص های خانواده و سیاست های سیاست گذاری خانواده برای یک دولت دوستدار خانواده است که انتقال تجربه توسعه به سایر کشورها بود.

وی همچنین گفت که شورای زنان و خانواده حدود 15 لایحه را به کابینه ارائه داده است که برخی از آنها تصویب شده و برخی دیگر در دست بررسی است. وی همچنین دوره ای را در پادشاهی دوازدهم برای تشویق زنان برای شرکت در دیپلماسی مانند دولت های گذشته برگزار کرد.

سرانجام ابتکار گفت: “ما باید دستاوردها ، موفقیت ها و ناکامی های جامعه جهانی مانند کمیسیون وضعیت زنان را به جامعه بین المللی ارائه دهیم.” در سال 1992 ، فقط پنج مدیر زن در کشور وجود داشت که اکنون 26 درصد آنها مدیر زن هستند. اکنون پنج سفیر زن و 16 معاون زن فرماندار و 96 معاون زن وزیر داریم که همگی معطوف به برنامه های دولت برای اجرای مدیریت زنان هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا